یکی از برنامه‌های اصلی شرکت TenStep ارزیابی و رتبه‌دهی توانایی‌های مدیریت پروژه سازمان‌ها وشرکت­‌ها می­‌باشد.

آن دسته از سازمان‌ها و یا شرکت­‌هایی که بتوانند برنامه‌های بهبود نظام مدیریت پروژه را در سطح مطلوبی در سازمان خود ایجاد نمایند، می­‌توانند جهت ممیزی و دریافت گواهینامه تعالی مدیریت پروژه خود را نامزد نمایند.
ممیزی انجام شده در سه حوزه
  •  بهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه توانایی­‌های مدیران پروژه
  •  بهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه فرآیندها و متدولوژی­‌های مدیریت پروژه
  •  بهبود نظام مدیریت پروژه در حوزه توانایی­‌های سازمانی مدیریت پروژه
صورت می­‌پذیرد.
مدل تعالی مدیریت پروژه شرکت TenStep مبتنی بر ۵ گام می‌­باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir