اگر سازمان به طور منظم و دوره‌ای نظام جامع مدیرت پروژه خود را ارزیابی نماید، قادر خواهد بود بر اساس نتایج و تحلیل‌های ارائه شده برنامه‌های بهبود مورد نیاز را ارائه نماید. در این میان ارزیابی صحیح نظام مدیریت پروژه می‌بایست تمام جنبه‌های مختلف مدیریت پروژه اعم از حیطه‌های کارکردی و عملکردی، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات، سطح فرهنگی موجود و … را پوشش دهد.
شرکت TenStep با استفاده از متدولوژی‌های ارزیابی نظام مدیریت پروژه و شابلون‌ها و چک‌لیست‌های موجود تمامی وضعیت جاری و مشکلات موجود مدیریت پروژه شما را مدل‌سازی نموده و گزارشات مورد نیاز را تدوین نماید.
این ارزیابی‌ها در قالب برنامه‌های ممیزی دوره‌ای ۶ ماه امکان‌پذیر بوده و علیرغم ارزیابی کلان و جزء نظام مدیریت پروژه، بسته به شرایط وضعیت سلامت تعدادی از پروژه‌های موجود (کوچک، متوسط و بزرگ) سازمان را با استفاده از متدولوژی مدیریت پروژه این شرکت ارزیابی می‌نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir