معمولا تصور عمومی بر این است که مباحث آموزشی مدیریت پروژه صرفاً مرتبط با مدیران پروژه و یا آن دسته از افرادی است که در مدیریت پروژه نقش محوری بازی می‌کنند. ولی آیا مدیران اجرایی نهادها و دستگاه‌های دولتی نیز نیازمند دانش مدیریت پروژه می‌باشند؟ به دو دلیل مدیران نهادها و دستگاه‌های دولتی نیازمند آموزش‌های مدیریت پروژه هستند:

اولاً آنان می‌بایست با واژه‌شناسی (ترمینولوژی) مدیریت پروژه و مفاهیمی وابسته به آن به طوری که منجر به ارتباط دو طرفه با اعضای تیم مدیریت پروژه شود، آشنا گردند ثانیاً مدیران اجرایی سازمان از نقش خود در پیاده‌سازی و جریان صحیح اجرای فرآیندهای مدیریت پروژه در بدنه اجرایی سازمان آگاه گردند. موضوع مدیریت پروژه صرفاً به مدیران پروژه مرتبط نبوده و تمامی سلسله مراتب سازمان می‌بایست در چهارچوب و بهبود نظام مدیریت پروژه نقش مناسب خود را ایفا نماید.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذرادن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • از نقش خود در فرآیند اجرایی پروژه به خوبی آگاه گردند
 • از رابطه بین بهترین شیوه‌های مدیریت سازمان و بهترین شیوه‌های مدیریت پروژه به خوبی آگاه گردند
 • نحوه ایجاد تضمین کیفت پروژه (ورودی‌های مورد نیاز) را شناسایی نمایند
 • حمایت همه جانبه‌ای را از تلاش‌های موجود سازمان در بهبود وضعیت مدیریت پروژه انجام دهند
 • از پیاده‌سازی و جاری بودن فرآیندهای موثر مدیریت پروژه اطمینان حاصل نمایند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران نهادهای دولتی که در حیطه وظایف و فعالیت‌های خود با پروژه‌های متعددی روبرو هستند
 • مدیران ارشد سازمان و دستگاه‌های کارفرمایان که در نقش‌های سرمایه‌گذاری و نظارت بر امور پروژه‌ها فعالیت می‌نمایند

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • کلیات دانش مدیریت پروژه
 • بهترین شیوه‌های مدیریت سازمان و بهترین شیوه‌های مدیریت پروژه
 • مفاهیم کلی و واژه‌شناسی نقش مدیران نهادهای دولتی در مدیریت پروژه
 • تضمین کیفیت پروژه
 • حمایت و طرفداری از مدیریت پروژه
 • نحوه بکارگیری چهارچوب‌های مدیریت پروژه و دستورالعمل‌های وابسته به آن
 • حمایت از ارزش ایجاد شده توسط سیستم‌های مدیریت پروژه

این دوره دارای تمرین‌های عملی و مباحث تحلیلی گروهی می‌باشد.

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)