امروزه مفهوم شایستگی مدیران پروژه نقش بسزایی در موفقیت و یا شکست پروژه بازی می‌کند. به جرأت می­توان گفت اگر تیم مدیریت پروژه دارای دانش و مهارت کافی در مدیریت موفق یک پروژه داشته باشند، پروژه­ هرگز شکست نخواهد خورد. اما نکته مهم این است که چه شایستگی­‌هایی می­‌بایست در مدیران پروژه بهبود یافته و پرورش یابد؟

به طور کلی مدیران پروژه می‌­بایست سه حوزه کلان شایستگی داشته باشند:

  • شایستگی‌های دانشی
  • شایستگی‌های مهارتی
  • شایستگی‌های ویژگی‌های فردی و شخصی

شایستگی­‌های دانشی و مهارتی به صورت مستقیم مرتبط به دانش و مهارت مدیریت پروژه می‌­گردد. حوزه دانش مربوط به اطلاعات دانشی فرد و حوزه مهارت مربوط به توانایی­‌های تبدیل دانش به مهارت­‌های اجرایی در مدیریت پروژه می­‌گردد.

در حوزه شایستگی­‌های فردی خوشه­‌های شایستگی عبارتند از:

شایستگی‌های مهارتی (۴ عنصر)، شایستگی­‌های رهبری (۵ عنصر)، شایستگی‌های مدیریتی کلان (۳ عنصر)، شایستگی­‌های ادراکی (۴ عنصر)، شایستگی­‌های تاثیرگذاری (۴ عنصر) و شایستگی‌­های حرفه­‌ای بودن مدیران پروژه شامل ۵ عنصر می‌باشد.

در طراحی و استقرار مدل شایستگی مدیران پروژه ابتدا توانایی­‌های دانشی، مهارتی و ویژگی‌­های فردی مدیران پروژه اندازه‌­گیری و مدل‌سازی شده و سپس طبق مدل مقایسه و تحلیل شکاف می­‌گردد، در انتها، برای هر فرد برنامه آموزشی توسعه‌­ای (Individual Development Plan) تهیه شده و دفتر منابع انسانی و مدیریت آموزش سازمان برای هر فرد مسیر رشدی را تهیه نموده و نظارت می­‌نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir