آیا شما به تازگی پروژه‌ای را شروع نموده و یا در مناقصه‌ای برنده شده‌اید؟ آیا زمان کافی جهت برنامه‌ریزی پروژه در قالب جلسات کارگروهی را اختصاص داده‌اید؟ چه مواردی را می‌بایست در این جلسات برنامه‌ریزی نمایید؟ آیا می‌دانید اختصاص زمان مناسب به برنامه‌ریزی و شفاف شدن مسائل مرتبط با آن می‌تواند از بسیاری از موارد و مشکلات آتی جلوگیری نماید؟

شرکت TenStep دارای کارگاه‌های عملی مختلفی در زمینه برنامه‌ریزی پروژه می‌باشد.

این کارگاه‌ها می‌توانند به برنامه‌ریزی موفق پروژه مورد نظر منجر شده و مدیران پروژه سازمان شما را یاری نمایند. در این کارگاه‌ها بسته به نیاز سازمان ۱۲ برنامه جامع تهیه شده و پس از تایید در قالب یک Master Plan در اختیار مدیر پروژه قرار می‌گیرد.

این برنامه‌ها عبارتند از:
 1. برنامه مدیریت محدوده و شرح خدمات
 2. برنامه زمان‌بندی
 3. برنامه مدیریت منابع انسانی پروژه
 4. برنامه مدیریت ارتباطات پروژه
 5. برنامه مدیریت کیفیت
 6. برنامه مدیریت تدارکات
 7. برنامه مدیریت ریسک
 8. برنامه مدیریت هزینه
 9. برنامه مدیریت تغییرات پروژه
 10. برنامه مدیریت مشکلات و موانع پروژه
 11. برنامه مدیریت سنجه‌ها و متریک‌های پروژه
 12. برنامه مدیریت پیکربندی و مستندسازی پروژه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir