بسیاری از سازمانها تلاش­های زیادی در مورد بهبود وضعیت نظام مدیریت پروژه خود می­نمایند که این تلاش­ها شامل برنامه­ های آموزشی، کارهای مشاوره، و… می­باشد. اما نکته مهم، عدم وجود نقشه راه جهت توسعه هدفمند نظام مدیریت پروژه می­باشد.

بدین منظور، اکثر سازمانها علاقه مند به داشتن مسیر رشد و گامهای آن می­باشند.

این سرویس برای آندسته از سازمانهایی ارائه می­گردد، که برنامه ­های بلند مدت تری برای بهبود و توسعه مدیریت پروژه در نظر گرفته اند.

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید