سیاری از فعالیت‌هایی که معمولاً انجام می‌پذیرد، می‌تواند در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و به تبع آن مدیریت موفق یک پروژه می‌تواند جزء مزایای استراتژیک هر سازمان تلقی گردد.
مدیریت سیستماتیک پروژه هرگز به عنوان فرآیندی ساده نیست و توانایی‌ها و مهارت‌های مدیریت پروژه به صورت طبیعی و ذاتی در همه افراد وجود ندارد. (حتی این امر شامل آن دسته از افرادی که تاکنون پروژه‌های زیادی را مدیریت نموده‌اند نیز می‌شود.)
این دوره به ارائه مطالب اساسی به آن دسته از مدیران پروژه‌ای می‌پردازد که تاکنون هیچ گونه دوره رسمی مدیریت پروژه را سپری نکرده‌اند. همچنین این دوره فرصتی مناسب برای آن دسته از مدیران پروژه با تجربه‌، فراهم می‌آورد که نیازمند بکارگیری فرآیندهای صحیح و منظم مدیریت پروژه در پروژه‌های تحت مدیریت خود هستند.
پیش نیازهای دوره
 
 • ندارد
اهداف آموزشی
در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:
 • خصوصیات و جنبه‌های مختلف مفهوم پروژه را تعریف نموده و درک نمایند.
 • زمان‌بندی مناسب و واقعی برای پروژه‌های خود ایجاد نموده  و مدیریت نمایند.
 • جنبه‌ها و ویژگی‌های مختلف ذیل را در طول روند اجرای پروژه به طور صحیح برنامه‌ریزی و مدیریت نمایند:
 • مدیریت زمان‌بندی
 • مدیریت مشکلات و موانع پروژه و مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کیفیت و مدیریت سنجه‌های پروژه
چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند
 • مدیران پروژه و کلیه اعضای تیم مدیریت پروژه
 • آن دسته از مدیرانی که مسئولیت نظارت بر روند و عملکرد مدیران پروژه سازمان را داشته و بر وضعیت کلی پروژه‌های سازمان نظارت می‌نمایند
 • کارفرمایان، مشتریان و تمامی ذینفعانی که در اجرای پروژه مشارکت می‌نمایند
خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره
 • مرور مقدماتی دانش مدیریت پروژه
 • روند تعریف صحیح پروژه
 • ایجاد و نحوه مدیریت زمان‌بندی
 • مدیریت مشکلات پروژه و مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کیفیت‌، سنجه‌ها و متریک‌های پروژه
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.
مدت برگزاری دوره
 • ۳۶ ساعت (۳۶PDU)
گام‌های مدیریت پروژه موضوع
تعریف پروژه
 • آشنایی با خصوصیات مختلف پروژه
 • اطمینان از وجود سازمان کارفرمایی یا حامی متعهد به پروژه
 • پیاده‌سازی تعدادی از فرآیندهای مدیریت پروژه – حتی برای پروژه‌های کوچک
 • تعریف و برنامه‌ریزی فعالیت‌ها
 • تهیه سه سند پایه‌ای مورد نیاز : منشور پروژه، برنامه زمان‌بندی و نیازمندی‌های منابع
 • کنسل نمودن پروژه‌هایی که فاقد پشتیبانی کسب و کار لازم هستند
 • مقایس‌دار نمودن فرآیندهای مدیریت پروژه بر اساس ابعاد و اندازه پروژه
 • تعریف و برنامه‌ریزی پروژه حتی در صورت اجبار در شروع فعالیت‌های پروژه
 • تعریف رویکرد کلی انجام پروژه قبل از تهیه جزئیات مربوط به برنامه زمان‌بندی
ایجاد زمان‌بندی
 • تغییر در مفروضات اساسی پروژه به منظور اصلاح برآوردهای موجود
 • استفاده از یک یا چند تکنیک رسمی برآورد حجم فعالیت‌های پروژه
 • ایجاد مایلستون‌های لازم به منظور مرور وضعیت پیشرفت پروژه
 • استفاده از تکنیک‌های ساختار شکست کار به منظور شناسایی تمامی فعالیت‌های مورد نیاز
مدیریت زمان‌بندی
 • تمرکز بر تاریخ‌های زمانی تعهد شده در زمان مدیریت پروژه
 • جلوگیری در ابهام‌های حتی کوچک در برنامه زمان‌بندی
 • شناسایی مسیر بحرانی پروژه و چگونگی تاثیر این مسیر بر تاریخ‌های تعهد شده
 • به‌روز رسانی مداوم برنامه زمان‌بندی در طول اجرای پروژه
 • استفاده مناسب از تکنیک‌هایی که باعث تسریع در برنامه زمان‌بندی می‌گردد
 • اطمینان از اینکه هر فعالیت در برنامه زمان‌بندی دارای یک مسئول مستقیم انجام می‌باشد
 • تمرکز بر تاریخ‌های تعهد شده به منظور جلوگیری از سرگردانی پروژه
مدیریت مشکلات وموانع
 • اطمینان از اینکه مدیریت مشکلات و موانع پروژه جزء مسئولیت‌های همه افراد تیم پروژه می‌باشد
 • شناسایی ریشه مشکلات مخصوصاً در زمانی که این مشکلات تکرار می‌شوند
 • استفاده از نظام مدیریت مشکلات و موانع جهت انتخاب بهترین گزینه
مدیریت محدوده و شرح خدمات
 • تعریف دقیق مواردی که جزء محدوده پروژه هستند و یا مواردی که خارج از محدوده هستند
 • استفاده از سیستم مدیریت تغییرات محدوده جهت ارائه تصمیم نهایی تغییر به کارفرما
 • استفاده نکردن از برآوردهای عدم قطعیت در تغییر در محدوده و شرح خدمات
 • جمع کردن کلیه درخواست های تغییر کوچک و ارائه یکجای آن به کارفرما جهت تایید
 • اخذ تایید اولیه کارفرما به منظور بررسی تبعات تغییر در درخواست های بزرگ
 • ارسال گزارشات تغییر به ذینفعان مرتبط
مدیریت ارتباطات
 • عدم برگزاری جلسات طولانی مدت که باعث تغییر در تمرکز افراد می‌گردد
 • تهیه برنامه مدیریت ارتباطات جهت برآورده نمودن نیازمندی‌های پیچیده ارتباطات
 • عدم کاهش ارتباطات چهره به چهره
 • رسیدن به یک اجماع جهت مدیریت موثر ارتباطات کارفرما
 • نوشتن گزارشات مورد نیاز بر اساس نحوه علاقه‌مندی مخاطبان
 • استفاده از نظام مدیریت ریسک قبل از اینکه مشکلات واقعی به وقوع بپیوندند
مدیریت ریسک
 • شناسایی ریسک‌های بالقوه پروژه قبل از شروع پروژه
 • ارزیابی تمامی برنامه‌های پاسخ تهیه شده در برنامه مدیریت ریسک
 • به‌روز رسانی منظم برنامه مدیریت ریسک در طول اجرای پروژه
مدیریت مستندات
 • مدیریت صحیح مستندات به منظور جلوگیری از سردرگمی و اشتباه
 • جمع‌آوری دانش تهیه شده از پروژه‌های گذشته به منظور استفاده در آینده
مدیریت کیفیت
 • استفاده از تکنیک‌های تضمین کیفیت جهت صحه‌گذاری و تایید آخرین وضعیت پروژه
 • متمرکز نمون فرآیندهای مدیریت کیفیت بر فرآیندها نه افراد
 • اطمینان از اینکه پرداختن به مقوله کیفیت عادت شده و جزئی از فرآیندهای جاری پروژه در نظر گرفته می‌شود
 • ایجاد فرآیندهایی که ایرادات پروژه را هرچه سریع‌تر مشخص نماید
مدیریت سنجه و متریک
 • جمع‌آوری منظم سنجه‌های پروژه به منظور ارزیابی نحوه اجرای مناسب پروژه
 • اطمینان از اینکه هزینه جمع‌آوری چنین سنجه‌هایی از ارزش واقعی آنها بیشتر نخواهد بود
 • جمع‌آوری سنجه‌هایی که می‌توانند بهبودهای عمیق و اساسی ایجاد کنند
 • جمع‌آوری سنجه‌ها و توافق بر مفهوم و اهمیت آنها