ایجاد زمان‌بندی مناسب و قابل دسترس بعد از تعریف پروژه، نیازمند داشتن بینشی در زمینه علم و هنر می‌باشد. معمولاً مدیران پروژه از برنامه‌ زمان‌بندی‌های گذشته و تجربیات موجود اطلاعی نداشته و تلاش می‌نمایند زمان‌بندی پروژه جدید را از صفر طراحی نمایند. این دوره به شرکت کنندگان کمک می‌کند تا با استفاده از فرآیندها و تکنیک‌های رایج دانش و تجربیات مرتبط با نحوه ایجاد زمان‌بندی پروژه، برآوردهای واقعی وابسته به آن را فرا گرفته و با سایر موضوعات و مشکلات رایج در مدیریت زمان‌بندی پروژه آشنا گردند. در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند زمان‌بندی واقعی و منطقی را همراه با مدیریت موثر آن بر پروژه‌های خود اعمال نمایند.

پیش نیازهای دوره

 • تجربه اولیه از نحوه تخمین و برآورد هزینه، حجم فعالیت‌ها و زمان انجام آنها

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • هدف از مدیریت زمان‌بندی پروژه را شناسایی کرده و با نحوه برآورد و حجم فعالیت‌های وابسته به آن در پروژه آشنا گردند.
 • ساختار شکست کار پروژه و دیاگرام شبکه پروژه را شناسایی نمایند.
 • فعالیت‌های پروژه، زمان انجام آنها و هزینه‌های مرتبط را در چهارچوب زمان‌بندی برآورد نمایند.
 • زمان‌بندی نهایی پروژه که به عنوان پایه‌ای‌ترین مبنای مدیریت موثر پروژه شناخته می‌شود ایجاد نموده و مدیریت نمایند.
 • آمادگی لازم را جهت تایید برآوردهای تهیه شده داشته باشند.
 • از تکنیک‌های متنوع و رایج در زمانبندی پروژه اطلاع حاصل نمایند.
 • سطح دقت مورد نیاز در انجام برآورد را شناسایی و مستند نمایند.
 • برآوردهای نهایی پروژه شامل حجم فعالیت‌های کاری، زمان انجام آنها و هزینه مرتبط با آن را مشخص نموده و ارائه دهند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • اعضای ارشد تیم پروژه‌، مدیران پروژه و اعضای تیم مدیریت پروژه که نیازمند داشتن برآورد در پروژه می‌باشند.
 • آن دسته از مدیرانی که می‌بایست برآوردهای پروژه را تایید نمایند.
 • کارفرمایان، مشتریان و آن دسته از ذینفعانی که به برآورد پروژه و تایید نهایی آن کمک می‌کنند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • اصول و مبانی اولیه زمان‌بندی، برآورد و آلترناتیوهای وابسته به آن
 • نحوه ایجاد ساختار شکست کار
 • نحوه تبدیل ساختار شکست کار به شبکه‌های زمان‌بندی پروژه
 • نحوه تخمین زمان انجام فعالیت‌ها و هزینه‌های مرتبط با آنها
 • نحوه تخصیص منابع به زمانبندی پروژه
 • چگونگی نهایی نمودن ساختار زمان‌بندی
 • آشنایی با روش‌ها و تکنیک‌های موثر مدیریت زمان‌بندی
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

 • ۲۰ ساعت (۲۰PDU)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Training@TenStep.ir