مقوله کیفیت نهایتاً توسط مشتری و یا کارفرما تعریف و تبیین می‌گردد. مفهوم مدیریت کیفیت به این معنا است که به چه میزان پروژه و اقلام قابل تحویل آن به سطح انتظارات و توقعات کارفرما و مشتری نزدیک باشد. مدیریت موثر فرآیندهای حوزه کیفیت باعث ارائه بهتر اقلام قابل تحویل طرح، ارتقاء سطح تاثیرگذاری پروژه و رضایت نهایی کارفرما می‌گردد. البته پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت کیفیت نیز دارای هزینه‌های مختص خود می‌باشد. ذکر این نکته ضروری است که پرداختن به مقوله کیفیت به مراتب هزینه پروژه را بالا می‌برد. اگر چه هزینه کیفیت در طول اجرای پروژه به مرور به آن تحمیل می‌گردد، اما نتیجه و مزایای کیفت در طول عمر اقلام قابل تحویل آن مشاهده می‌شود. طرح و برنامه موثر مدیریت کیفیت، می‌بایست به طور همزمان در طول اجرای پروژه‌ها و در بدنه سازمان اجرا گردد. تمرکز برنامه مدیریت کیفیت سازمانی می‌بایست بر روی استانداردسازی فرآیندها و بهبود مستمر آنها متمرکز شود.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی با مبانی و کلیات دانش مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • تعریف دقیق واژه کیفیت و مفاهیم پایه و مرتبط با آن را فرا گیرند.
 • با برنامه‌های مدیریت کیفیت، شامل فعالیت‌های مرتبط با کنترل و تضمین کیفیت آشنا گردند.
 • آن دسته از خصوصیات و ویژگی‌های سازمان که در برنامه جامع مدیریت کیفیت نیاز به شناسایی آنها می‌باشد را تدوین نمایند.
 • از فعالیت‌ها و ویژگی‌های پیشرفته دانش مدیریت کیفیت به خوبی آگاهی پیدا کنند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه که به دنبال ایجاد و اجرای برنامه‌های مدیریت کیفیت می‌باشند.
 • مدیرانی که می‌بایست بر روند کلی پروژه‌های سازمان نظارت داشته باشند.
 • آن دسته از افراد بدنه کارفرما، پیمانکاران جزء، حامیان و ذینفعان پروژه که در جایگاه شناسایی و نظارت بر مدیریت کیفیت طرح‌ها و پروژه‌ها می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مرور کلی دوره
 • مفهوم کیفیت، مدیریت کیفیت، کیفیت و سنجه‌های وابسته به آن
 • مدیریت کیفیت پروژه (برنامه کیفیت، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت)
 • مدیریت کیفیت سازمانی
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.
مدت برگزاری دوره
 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)