جمع‌آوری سنجه‌ها و متریک‌های پروژه یکی از فرآیندهای پیچیده مدیریت پروژه می‌باشد. از آنجاییکه تعریف و جمع‌آوری سنجه‌ها و متریک‌های پروژه بسیار مشکل است، بنابراین در بیشتر موارد این اطلاعات نادیده گرفته می‌شود.

هدف از مدیریت سنجه‌ها و متریک‌های پروژه، شناسایی شاخص‌های مورد نیاز و نحوه جمع‌آوری اطلاعات مرتبط با آنها می‌باشد. همچنین با استفاده از مدیریت سنجه و متریک‌های پروژه می‌توان نحوه کارکرد و میزان موثر بودن فرآیندهای داخلی پروژه را مشخص نمود. با مشخص شدن این شاخص‌ها، انجام اقدامات اصلاحی، بهبود امری ساده‌تر و امکان پذیرتر می‌گردد.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی با دانش مدیریت پروژه و آشنایی کامل با فرآیندهای مدیریت کیفیت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • هدف از انجام فرآیند مدیریت سنجه و متریک را فرا گیرند.
 • با چهارچوب انجام فرآیندهای مدیریت سنجه و متریک، آشنا شوند.
 • با نقش‌ها و شرح وظایفی که در اجرای فرآیندهای مدیریت سنجه و متریک مورد نیاز است، آشنا شوند.
 • سنجه‌های رایج در پروژه و طبقه‌بندی آنها را مشخص نمایند.
 • برای هر معیار موفقیت قادر به مشخص نمودن سنجه‌ها و متریک‌های مرتبط باشند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران پروژه
 • مدیران سبد پروژه
 • یا معاونت‌های طرح و برنامه
 • مسئولین برنامه‌ریزی و کنترل پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • سنجه و متریک چیست؟
 • فرآیندهای مدیریت سنجه و متریک کدام است؟
 • معیارهای موفقیت یک پروژه چیست؟
 • مدیریت سنجه و متریک در پروژه‌های کوچک، متوسط و بزرگ
 • سنجه‌های داخلی و خارجی پروژه
 • هدف‌گذاری سنجه‌ها
 • نحوه جمع آوری و تحلیل سنجه‌ها و متریک‌ها
 • کارت‌های امتیازی پروژه
 • نحوه ارزیابی سنجه‌ها در فرآیندهای داخلی پروژه

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)