آیا آخرین پروژه‌ای که به طور مناسب تعریف و برنامه‌ریزی کرده و مشاهده نمودید که تمامی انتظارات در زمینه زمان، هزینه و کیفیت برآورده شده است، را بخاطر می‌آورید؟ در شرایط واقعی اکثر پروژه‌ها در مجموعه‌ای با ترکیب نسبی از مشکلات، استرس‌ها و موانع فراوان به پایان می‌رسند. اکثر مشکلات این گونه پروژه‌ها در زمینه تاریخ‌های تعهد شده، بودجه و اقلام قابل تحویل و یا هر سه مورد می‌باشد. هدف این دوره این است که بتوانیم وضعیت پروژه‌ای را که دارای مشکلات بوده یا به نوعی در وضعیت بحرانی میباشد شناسایی نموده، و در صورت مثبت بودن پاسخ راه‌کارها و فرآیندهای برگردان وضعیت پروژه به شرایط ایده آل و نرمال را بررسی و تدوین نماییم. معنی و مفهوم پروژه‌های بحرانی این است که پروژه از سطح انتظارات اولیه تعریف شده خود بسیار فاصله گرفته است. ماهیت این دوره به گونه‌ای طراحی شده است که با فرآیندها و تکنیک‌های مختلف تا حدودی سطحی از انتظارات اولیه برآورده شود و در نهایت پروژه پایان یابد به طوری‌که حداقل مفروضات جدید تحقق یافته باشند.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی کامل با دانش مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • شاخص‌ها و ویژگی‌های پروژه‌های بحرانی را شناسایی نمایند.
 • پروژه‌های بحرانی را دوباره تعریف و برنامه‌ریزی نمایند.
 • علل بروز مشکلات و به وجود آمدن وضعیت بحرانی را در پروژه‌ها شناسایی و مستند نمایند.
 • برنامه‌های اصلاحی و بهبود پروژه را تعریف نموده و عملیاتی نمایند.
 • اطمینان حاصل نمایند با استفاده از روش‌ها و تکینک‌های موجود پروژه بحرانی می‌توانند سطح انتظارات جدید را تحقق بخشند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران پروژه و اعضای ارشد تیم پروژه
 • مدیران تیم‌های کاری
 • مدیران ارشد ساختار سازمانی کارفرما که در بازگرداندن پروژه به شرایط معمول به همکاری آنان نیاز می‌باشد.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • آیا وضعیت پروژه بحرانی می‌باشد؟
 • روش‌های تعریف و برنامه‌ریزی مجدد پروژه بحرانی
 • نحوه ارزیابی پروژه‌های بحرانی
 • تدوین برنامه بهبود فعال‌سازی و عملیاتی نمودن برنامه‌های بهبود
 • اندازه‌گیری، پایش، نظارت بر برنامه‌های بهبود
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)