سازمان‌ها در سراسر دنیا در به در به دنبال راهکارهایی به منظور پیاده‌سازی فرآیندهای منظم مدیریت پروژه در جهت مدیریت هر چه موفق‌تر پروژه‌ها در قالب زمان، هزینه و کیفیت می‌باشند. قسمتی از توانایی‌های اجرای بهتر پروژه (سریع‌تر و ارزان‌تر) از نحوه اجرای فرآیندهای منظم مدیریت پروژه در سازمان ایجاد می‌شود. معمولاً مستندات اطلاعات و تجربیات مدیران پروژه ثبت نشده و با تغییر مدیران پروژه، از پروژه‌ای به پروژه‌ای دیگر تمامی تلاش‌های انجام شده هدر می‌رود.

بسیاری از سازمان‌ها با ایجاد واحدی به نام دفتر مدیریت پروژه سعی در یکپارچه‌سازی تمامی تلاش‌های ایجاد شده در بهبود نظام مدیریت پروژه و ایجاد متدولوژی واحدی برای مدیریت بهتر پروژه‌های خود دارند. این واحد با نام‌هایی چون دفتر پروژه، دفتر مدیریت پروژه، مرکز بهبود و سرآمدی مدیریت پروژه سازمان و … تعبیر می‌شود. فرآیند ایجاد دفتر مدیریت پروژه فرآیندی پیچیده می‌باشد. این دوره با ایجاد مدلی منطقی به منظور ایجاد دفتر مدیریت پروژه تلاش می‌نماید در نهایت با ایجاد چنین واحدی باعث بهبود و تعالی نظام مدیریت پروژه سازمان شود.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • با نقش‌ها و شرح وظایف دفتر مدیریت پروژه و ارزش ایجاد شده توسط آن آشنا گردند
 • تمامی خدمات مورد انتظار از دفتر مدیریت پروژه را شناسایی نمایند
 • مدل مناسب کلی دفتر مدیریت پروژه سازمان را طراحی نموده و مختصات و ویژگی‌های آن را تدقیق نمایند
 • سایر خدمات پیشرفته دفتر مدیریت پروژه را شناسایی، طراحی و عملیاتی نمایند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیرانی که به دنبال ایجاد و راه اندازی دفاتر مدیریت پروژه هستند.
 • تمامی افرادی که به عنوان بخشی از ساختار اجرایی دفتر مدیریت پروژه مشغول به فعالیت می‌باشند، کارفرمایان و آن دسته از ذینفعانی که تمایل به استقرار دفاتر مدیریت پروژه دارند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • تعریف دفاتر مدیریت پروژه
 • خدمات قابل ارائه دفتر مدیریت پروژه
 • ایجاد نظام‌های گزارش‌گیری
 • ایجاد متدولوژی مدیریت پروژه
 • آموزش/ مشاوره مدیریت پروژه، ممیزی و بازبینی وضعیت پروژه‌ها
 • مدیریت اطلاعات و پایگاه‌های اطلاعاتی پروژه‌های سازمان
 • جمع‌آوری و تجزیه تحلیل متریک‌های پروژه‌ها
 • ارزیابی دوره‌ای نظام جامع مدیریت پروژه سازمان
 • نحوه ایجاد دفاتر مدیریت پروژه
 • نقش‌ها و شرح وظایف و سایر خدمات قابل ارائه

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)