سازمان International Association for Project Management IPMA گواهینامه‌های مدیریت پروژه خود را در ۴ سطح تقسیم‌بندی نموده است. اولین سطح آن سطح D با نام Certified Project Management Associate-CPMA می‌باشد. قبولی در این مرحله صرفاً بر اساس موفقیت در آزمون کتبی می‌باشد. با دریافت گواهینامه سطح D فرد می‌تواند به عنوان عضو تیم پروژه شناخته شده و فعالیت نماید. طبق تعریف اخذ این سطح از گواهینامه نشان‌دهنده آن است که فرد دارای دانش مدیریت پروژه در تمامی عناصر و جنبه‌های آن می‌باشد.

چه کسانی می‌توانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟

 • داشتن تجربه اجرایی در مدیریت پروژه به عنوان شرط ورود در نظر گرفته نمی‌شود، اما دارای اهمیت می‌باشد.

منابع مورد ارزیابی در آزمون

 • استاندارد ICB

کلاس‌های آمادگی شرکت TenStep

پیش نیازهای دوره

 • این دوره شامل پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی دوره

 • در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می­‌بایست قادر باشند ضمن آشنایی کامل با استاندارد ICB در آزمون نهایی سطح D قبول شوند.
چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند؟
 • مدیران پروژه، کارشناسان برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، متخصصین مشاور و مدرس مدیریت پروژه
خلاصه‌ای از سرفصل‌­های قابل ارائه در دوره

مقدمه و اصول اولیه مدیریت پروژه

 • شایستگی‌های شهودی
 • شایستگی‌های فنی
 • متدولوژی ارزش کسب شده
 • شایستگی‌های رفتاری

روش‌های مدیریت شایستگی‌های فنی -پروژه‌ای

 • شروع پروژه
 • روش‌های هماهنگی پروژه
 • کنترل پروژه
 • بازاریابی پروژه
 • بحران‌های پروژه
 • خاتمه پروژه

روابط بین متدها و روش‌های مختلف

روش‌های موجود در شایستگی‌های اجتماعی

 • شایستگی‌های اجتماعی موجود در پروژه‌ها و طرح‌ها
 • روش‌های اقدام و مداخله در پروژه
 • نحوه تعامل با هیجانات و تنوع موضوعات
 • مدیریت تعارضات
 • میانه‌روی و اعتدال

مدیریت سازمان‌های پروژه محور

 • انواع ساختارهای سازمانی
 • مدیریت سبد پروژه
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت فرآیندها
نمونه‌های مطالعات موردی
روش‌های خود ارزیابی و ارائه گزارشات پروژه
مدت برگزاری دوره
 • ۲۸ ساعت (۲۸PDU)