سازمان International Association for Project Management-IPMA گواهینامه‌های مدیریت پروژه خود را در ۴ سطح تقسیم‌بندی نموده است. بالاترین سطح گواهینامه‌های سازمان IPMA سطح A می‌باشد که به نام Certified Projects Director-CPD معروف است. قبولی در این مرحله نیازمند موفقیت در مراحل ذیل می‌باشد:
  • تکمیل فرمت‌های خود ارزیابی
  • مصاحبه
  • ارزیابی گزارش ارائه شده

دریافت گواهینامه سطح A به این معنا است که فرد قادر به مدیریت طرح و یا سبد پروژه می‌باشد. طبق تعریف اخذ این سطح از گواهینامه نشان دهنده آن است که فرد قادر به مشارکت در برنامه استراتژیک و ارائه طرح‌های توجیهی بوده و می‌تواند به عنوان Coach به مدیران پروژه مشورت دهد.

چه کسانی می‌توانند جهت دریافت این گواهینامه ثبت نام نمایند؟

  • کسانی که حداقل پنج سال تجریه مدیریت سبد پروژه‌ها و مشارکت در طرح‌ها و یا مدیریت پروژه‌های همزمان را بر عهده داشته که ۳ سال آن منحصراً به مدیریت سبد پروژه اختصاص داشته است.

منابع مورد ارزیابی در آزمون

  • تجارب کاری

کلاس‌های آمادگی شرکت TenStep

تمرکز بیشتر دوره در این مرحله بر اصول و چهارچوب مدیریت طرح و برنامه و مدیریت سبد پروژه می‌باشد