بسیاری از متخصصان مدیریت پروژه معتقدند که سیستم نرم افزاری Primavera P6 بهترین نرم افزار برای برنامه‌ریزی و کنترل یک پروژه در حوزه‌های محدوده، زمان و هزینه می‌باشد. از سوی دیگر شرکت‌ها و کارشناسان دیگری از سختی‌های این سیستم در استفاده کاربران، گزارش‌گیری و عدم پیاده‌سازی ساده و کاربر پسند سایر فرآیندهای مدیریت پروژه شکایت دارند. در سازمان‌های پروژه محور ایرانی تجربیات دیگری نیز آزموده شده است مانند استفاده از Microsoft Project، برنامه‌ریزی و کنترل پروژه کاملاً مبتنی بر Excel، توسعه و پیاده سازی راهکارهای نرم افزاری سفارشی، EPM و …

 سیستم اطلاعات مدیریت پروژه TenStep، یک راهکار یکپارچه متشکل از Oracle Primavera P6 و Microsoft SharePoint Server می باشد که نقاط ضعف فوق را برطرف نموده و یک سیستم جامعی را توسعه داده است که به کمک آن می‌توان به صورت یکپارچه از قابلیت‌های دو سیستم نرم افزار P6 و SharePoint در مدیریت پروژه استفاده نمود. در این سیستم اطلاعات مدیریت پروژه، تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه بر طبق متدلوژی شرکت TenStep در قالب رویه‌ها، فرم‌ها، الگوها و جداول تکمیل می‌گردند. همچنین مدیریت زمان‌بندی و هزینه پروژه توسط Primavera P6 انجام شده و در نهایت بر اساس خروجی‌های این سیستم نرم افزار، گزارشات و داشبوردهای مدیریتی در بستر SharePoint نمایش داده می‌شود.

معماری این راهکار جامع و هوشمند به صورت ذیل می‌باشد:

قابلیت ها:

Process

تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه (۵ مجموعه فرآیندی، ۱۰ حوزه دانش PMBOK و ۱۰ گام متدلوژی TenStep) به صورت جامع و یکپارچه پیاده سازی شده است.

Schedule

جهت مدیریت زمان و هزینه پروژه ازراهکار قدرتمند Primavera P6 EPPM استفاده شده است.

Control

از طریق ماژول های Team Member، Timesheet و برنامه های موبایل، به روز رسانی فعالیت های پروژه توسط اعضای تیم پروژه صورت می پذیرد.

Docs

دارای قابلیت ثبت تمامی اسناد، سوابق مدیریت پروژه و اطلاعات پروژه می باشد.

Risk

با توجه به یکپارچه بودن P6 و SharePiont در این راهکار، یک سامانه هوشند مدیریت ریسک ایجاد شده است.

Workflow

در تمامی فرآیندهای پیاده سازی شده جریان های کاری مورد نیاز تدوین و پیاده سازی شده است. برای مثال تایید چارتر، اطلاع رسانی مشکلات، تایید اسناد، تایید فعالیت های انجام شده، رویه درخواست و تایید تغییرات، رویه ثبت تصمیمات و اطلاع رسانی ها و ده ها جریان کاری مرتبط با فرآیندهای مدیریت پروژه

WorkFlow-Process

Dashboard

این راهکار جامع دارای قابلیت ایجادگزارش های Online و داشبوردهای عملکردی و مدیریتی از آخرین وضعیت پروژه می باشد.