شرکت TenStep  ایران با دریافت” تندیس سیمین “جایزه ملی مشاوره مدیریت بزرگمهر از سوی انجمن مشاوران مدیریت ایران ، به عنوان مشاور برتر کشور در سال ۹۶ انتخاب گردید.این جایزه طی مراسمی با عنوان کنفرانس سالانه آسیا اقیانوسیه (Asia-Pacific Hub)  شورای بین المللی مشاوران مدیریت (ICMCI)،  توسط معاون محترم ریاست جمهوری جناب آقای دکتر نهاوندیان به شرکت TenStep ایران اهدا گردید.

جایزه ملی مشاوره مدیریت بزرگمهر