کارگاه بهترین شیوه‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه در اولین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه، تهران، آذر ماه ۹۰

اولین همایش تخصصی دفتر مدیریت پروژه، چالش‌های استقرار و پیاده‌سازی به کوشش موسسه مدیریت پروژه آریانا در تاریخ دوم و سوم آذر ماه ۹۰ در هتل المپیک تهران برگزار گردید. در این همایش کارگاه‌های مختلفی در خصوص مفاهیم مختلف دفتر مدیریت پروژه و تجارب پیاده‌سازی ارائه گردید، آقای مهندس نهاوندی به نمایندگی از شرکت TenStep ایران، کارگاهی را در روز دوم همایش با نام بهترین شیوه‌های طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه ارائه نمودند.

این کارگاه در سه بخش:

  •  روش‌های طراحی و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه با رویکرد “نزدیک ترین مدل به نیازها و ارزش‌های کسب و کار سازمان”
  •  پیاده‌سازی دفاتر مدیریت پروژه دارای ارزش (Value-Add PM)
  •  روش‌های اندازه‌گیری ارزش و عملکرد دفتر مدیریت پروژه با استفاده از مدل PMO Score Card

ارائه گردید.