بسیاری از فعالیت‌هایی که معمولاً انجام می‌پذیرد، می‌تواند در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف موثر پروژه و به تبع آن مدیریت موفق یک پروژه می‌تواند جزء مزایای استراتژیک سازمان تلقی گردد. این دوره به مرور مفاهیم کلی فرآیندها و تکنیک‌های رایج در مدیریت پروژه می‌پردازد. تمرکز بیشتر دوره بر افرادی است که به تازگی با دانش مدیریت پروژه آشنا شده‌اند، اما در مسئولیت‌های مهم مدیریتی پروژه که نیازمند دانش مهارت‌های عمیق می‌باشند، حضور نخواهند یافت.

پیش نیازهای دوره

این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • تفاوت ماهیت پروژه‌ها را با فعالیت‌های جاری خود درک نمایند
 • از اهمیت و نقش مهم بکارگیری فرآیندهای مدیریت پروژه به خوبی آگاهی پیدا نمایند
 • خصوصیات و ویژگی‌های مختلف پروژه‌ای که به صورت صحیح تعریف شده است را فرا گیرند
 • با نحوه مدیریت موثر مشکلات و موانع پروژه، محدوده و شرح خدمات، ارتباطات، ریسک و کیفیت به خوبی آگاه شوند

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت کنند

آن دسته از اعضای تیم‌های پروژه که نیازمند شناخت عمیق‌تری از دانش مدیریت پروژه می‌باشند، کارفرمایان، مشتریان و همچنین ذینفعانی که در طول اجرای پروژه به نوعی در آن همکاری می‌نمایند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مرور ماهیت و مفهوم پروژه
 • نحوه تعریف پروژه ایجاد و مدیریت بودجه و زمان‌بندی پروژه
 • مدیریت مشکلات و موانع پروژه
 • مدیریت تغییرات پروژه
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت کیفیت

در طول این دوره تمرین‌های متنوعی جهت تسهیل و کاربردی نمودن سرفصل‌های آموزشی مرتبط ارائه خواهد گردید.

مدت برگزاری دوره

 • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)