بهبود عملکرد و بهره وری نیروی انسانی در سازمان های پروژه محور همواره یکی از مباحث مهم و مورد توجه مدیران ارشد آن سازمان می­­باشد. بازدهی مناسب و عملکرد مطلوب پروژه­های سازمان جزء لاینفک اهداف و ماموریت­های موجود هر سازمان می­باشد. ذکر این نکته ضروری است میزان نسبی موفقیت هر پروژه رابطه مستقیمی با سطح مهارت های مدیران پروژه آن دارد. مدیران پروژه نه تنها می بایست فرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده سازی نمایند، بلکه باید در هدایت فرهنگ سازمانی پروژه نیز توانمند بوده و دارای مهارت های کافی در مدیریت ارتباطات درون پروژه­ای باشند. هرچه میزان اهمیت پروژه­ها بیشتر می­شود، نیاز به سطح بالاتری از مهارت­های فردی و گروهی تیم مدیریت پروژه احساس می­شود.

بهبود شاخص­ها و عملکرد­های پروژه­ها، صرفاً با استقرار نظام و سیستم هماهنگ مدیریت پروژه و استفاده از فرآیندهای یکسان و تکرار پذیر امکان پذیر است، رسیدن به چنین بینشی می­بایست در تمامی ارکان سازمان وجود داشته باشد و جزء فرهنگ سازمانی گردد.

اولین سوالی که مطرح می­شود این است که چه کسانی می­بایست در چنین تغییری مشارکت نمایند؟

بدون شک کلیه افراد سازمان، کارشناسان، مدیران پروژه و مدیران گروه، مدیران ستادی از جمله افرادی هستند که می­بایست به ایجاد فرهنگ جدید کمک نمایند.

بنابراین در می­یابیم که اولین گام حیاتی جهت تغییر سیستم و استقرار نظام­ها و روش­های جدید، آشنایی و توانمند نمودن افرادی است که می­بایست در این سیستم فعالیت نمایند.

اما آیا ارائه برنامه­های آموزشی صرفاً می­تواند راه­گشای سازمان در تغییر روش­های مورد نیاز گردد؟

پاسخ منفی است، چرا که اگر آموزش­های ارائه شده به فعالیت­ها و فرآیندهای اجرایی روزمره تبدیل نگردد، صرفاً به تولید دانش محض منجر شده و پس از مدتی فراموش می­گردد.

لذا در راستای بهبود توانایی های سیستم جامع مدیریت پروژه، بهبود مهارت های دانشی، مهارتی و ویژگی­های فردی مدیران پروژه به عنوان یکی از مهمترین پروژه­های بهبود در نظر گرفته می­شود.

مدل شایستگی مدیران پروژه

مدل شایستگی مدیران پروژه شامل پنج حوزه می باشد که شایستگی های لازم جهت شغل مدیریت پروژه در سازمان ها را پوشش می دهد که این پنج حوزه عبارتند از:

  • شایستگی دانشی مدیریت پروژه
  • شایستگی عملکردی یا مهارتی مدیریت پروژه: مهارت های عملی مدیریت پروژه به مواردی گفته می­شود که مدیران پروژه با استفاده از دانش یاد گرفته شده و ویژگی­های فردی کسب شده بتوانند فرآیندهای مورد نیاز را پیاده سازی و بر صحت انجام آنها نظارت کنند.
  • شایستگی فردی و شخصی مدیریت پروژه
  • شایستگی های سازمانی
  • شایستگی های صنعتی

با توجه به اینکه شرکت TenStep ایران در پروژه­های مشاوره مدیریت پروژه خود، بهره مندی از استانداردهای انجمن بین المللی مدیریت پروژه امریکا (PMI) را مدنظر قرار می دهد، لیکن در طراحی و استقرار مدل شایستگی مدیران پروژه نیز از کلیه استانداردهای رسمی این موسسه استفاده می نماید.

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید