بسیاری از فعالیت‌هایی که معمولاً انجام می‌پذیرد، می‌تواند در قالب پروژه‌های مختلف تعریف شده و شکل گیرد. توانایی در جهت تعریف صحیح پروژه و به تبع آن مدیریت یک پروژه می‌تواند جزء مزایای استراتژیک سازمان تلقی گردد. مدیریت پروژه هرگز کار ساده‌ای نیست و توانایی‌ها و مهارت‌های مدیریت پروژه به صورت طبیعی و ذاتی در همه افراد وجود ندارد. این امر حتی شامل آن دسته از افرادی که تاکنون پروژه‌های زیادی را مدیریت نموده‌اند نیز می‌شود.

این دوره به ارائه مطالب اساسی به آن دسته از مدیران پروژه با تجربه‌ای می‌پردازد که تاکنون هیچ گونه دوره رسمی مدیریت پروژه را ندیده‌اند. همچنین این دوره فرصتی مناسب برای بازگویی فرآیندهای صحیح و منظم مدیریت پروژه به چنین افرادی ارائه می‌نماید.

پیش نیازهای دوره

پیش‌نیاز این دوره کد PM00.00B (مدیریت پروژه راهی به سوی موفقیت) است. شرکت کنندگان در این دوره می‌بایست با کلیات و چهارچوب دانش مدیریت پروژه آشنا باشند.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

 • خصوصیات و جنبه‌های مختلف مفهوم پروژه را تعریف نمایند
 • زمان‌بندی مناسب پروژه را ایجاد و مدیریت نمایند
 • جنبه‌ها و ویژگی‌های مدیریت زمان‌بندی، مدیریت مشکلات و موارد پروژه، مدیریت تغییرات، مدیریت ارتباطات، مدیریت ریسک، مدیریت منابع انسانی، مدیریت کیفیت و مدیریت سنجه‌های پروژه را به خوبی مدیریت نمایند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • مدیران پروژه دارای تجربه کافی و کلیه اعضای تیم پروژه
 • آن دسته از مدیرانی که مسئولیت نظارت بر عملکرد مدیران پروژه و وضعیت کلی پروژه‌های سازمان را بر عهده دارند
 • کارفرمایان، مشتریان و تمامی ذینفعانی که در اجرای پروژه مشارکت می‌نمایند

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • مرور مقدماتی دانش مدیریت پروژه
 • روند تعریف صحیح پروژه
 • ایجاد و نحوه مدیریت زمان‌بندی
 • مدیریت مشکلات پروژه و مدیریت تغییرات
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت کیفیت و متریک‌های پروژه
دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

۲۰ ساعت (۲۰PDU)

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Training@TenStep.ir