تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۸/۰۹

برگزاری کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه با سیمولاتور شرکت TenStep در شرکت مهندسی و توسعه نفت (PEDEC)

شرکت TenStep ایران از تاریخ ۹۴/۰۷/۱۱ الی ۹۴/۰۷/۱۵ اقدام به برگزاری کارگاه شبیه‌سازی مدیریت پروژه در شرکت مهندسی و توسعه نفت (PEDEC) نمود.

در این کارگاه که هدف از آن ارتقاء همزمان سطح دانشی، مهارتی و ویژگی‌های فردی مدیریت پروژه بوده است، یک سناریو در حوزه پروژه‌های نفت و گاز که در شرکت Technip انجام شده است به عنوان Case Study ارائه گردید. شرکت کنندگان که از مدیران ارشد شرکت PEDEC بودند. توسط سیمولاتور با چالش‌های واقعی مدیریت پروژه مواجه شده و در پایان ۵ روز کارگاه فشرده پروژه مورد نظر را طبق استانداردها و شاخص‌های مورد نظر کلاس مدیریت نمودند.

در پایان دوره از طریق شرکت TenStep فرانسه به کلیه شرکت کنندگان، ۳۵PDU ارائه گردید.