پروژه­ ها دارای ریسک­ های متعددی می­باشند. از گروهی از این ریسک­ ها با عنوان ریسک­ های ذاتی نام برده می­ شود که این ریسک­ ها متعلق به اکثر پروژه­ ها می­باشد، عدم تعریف شفاف محدوده و شرح خدمات، عدم وجود منابع انسانی، عدم آشنایی با تکنولوژی پروژه و… مثال هایی از اینگونه ریسک ها می­باشد. گروهی دیگر از ریسک ­ها، ریسک­ هایی هستند که متعلق به خود پروژه با شرایط و ویژگی­ های مربوط به آن می باشند.

اهم خدمات قابل ارائه در این زمینه عبارت است از:

  • شناسایی و دسته ­بندی ریسک­ های پروژه های سازمان
  • طراحی و تدوین فرآیندهای مرتبط با ریسک برای پروژه­ های کوچک، متوسط و بزرگ
  • پیاده­ سازی دستورالعمل­ ها، الگوها و فرم­ های وابسته به ریسک
  • ارائه آموزش­ های لازم
  • پیاده­ سازی نظام مدیریت ریسک در پروژه­ های اجرایی سازمان

در صورت داشتن سوال فرم ذیل را تکمیل فرمایید