موفقیت و کامیابی در مدیریت پروژه (حداقل در بازه زمانی مورد انتظار سازمان) نیازمند داشتن برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه مدیریت پروژه است.

اگرچه اصول و مفاهیم کلیدی برنامه‌ریزی استراتژیک در دهه اخیر برای بسیاری از صاحب‌نظران شناخته شده است، ولی کاربرد آن در نظام مدیریت پروژه بسیار جدید می‌باشد.
در این حیطه از خدمات، هدف شکل‌دهی و اجرای فرآیند تصمیم‌گیری در مورد آینده سازمان با نگاه به توانایی‌های مدیریت پروژه می‌باشد.
با استفاده از فرآیندهای شکل‌دهی سازمان با نگاه مدیریت پروژه شما قادر خواهید بود:
• محیط بیرونی سازمان را در قبال تغییرات موجود به طور کامل شناسایی نمایید
• به دنبال تبدیل تغییرات موجود به فرصت‌ها و تهدیدها باشید
• منابع سازمان را بر اساس نقاط قوت و ضعف نظام مدیریت پروژه تحلیل نمایید
• ماموریت‌های سازمان را با نگاه به فرصت‌ها و تهدیدها و نقاط قوت و ضعف سازمان و در راستای تقویت نظام مدیریت پروژه تدوین نمایید
• تبیین اهداف بر اساس رسیدن به ماموریت‌های تعریف شده را در قالب فرآیندهای مدیریت پروژه ارائه نمایید
اجرای برنامه استراتژیک مدیریت پروژه نیازمند مترجمان برنامه‌های تدوین شده در این حوزه به سیاست‌ها و رویه‌هایی در راستای رسیدن به ماموریت‌های سازمان در بلوغ مدیریت پروژه می‌باشد. هدف از ایجاد برنامه‌ریزی استراتژیک برای مدیریت پروژه تدوین و ایجاد متدولوژی واحدی برای نظام مدیریت پروژه سازمان می‌باشد. این متدولوژی می‌تواند بارها و بارها مورد استفاده قرار گرفته و میزان موفقیت پروژه‌ها را به مراتب بالاتر برد. یکی دیگر از مزایای استفاده و بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه ایجاد ثبات در فرآیندها و فعالیت‌های جاری سازمان می‌باشد. با استفاده از متدولوژی موجود دانش مدیریت پروژه سازمان به صورت سیستمی در تمامی ارکان و فرآیندهای کاری توزیع خواهد شد. همانطور که به مرور زمان به تعداد بخش‌ها و واحدهای سازمان افزوده می‌شود، بنابراین می‌بایست از یکپارچه کردن فرآیندهای مدیریت پروژه در تمامی بخش‌ها اطمینان حاصل کرد.
بخشی از فرآیندهای برنامه‌ریزی استراتژیک مدیریت پروژه به شرح ذیل خواهد بود:
• شروع دوره‌های جامع آموزشی مدیریت پروژه به منظور ایجاد ارتباط و زبان مشترک میان واحدهای مرتبط
• مرور وضعیت متدولوژی موجود مدیریت پروژه سازمان
• بررسی نقاط قوت و ضعف متدولوژی و تطبیق فرآیندهای جاری با بهترین شیوه‌ها
• طراحی و تدوین فرآیندهای مناسب مدیریت پروژه
• تدوین مدل تعالی نظام مدیریت پروژه، سطوح و پیچیدگی‌های متدولوژی مورد نیاز در هر سطح
• تدوین متدولوژی یکپارچه مورد نیاز مدیریت پروژه و کنترل کمی و کیفی فرآیندها
• شروع فعالیت‌های Benchmarking و بهبود فرآیندهای ایجاد شده
• بهبود مستمر و پایش دائمی فرآیندها

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir