شرکت تعالی پروژه ده گام ( TenStep ایران)  از تیر ماه سال ۱۴۰۰ از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی نهاد ریاست جمهوری به عنوان بازوی توانمندسازی شرکت های دانش بنیان در حوزه مشاوره و آموزش های تخصصی مدیریت پروژه انتخاب شده است.