شروع دوره های آموزش نسخه هفتم استاندارد مدیریت پروژه و راهنمای PMBOK

( تحت نظر مدرسین تایید صلاحیت شده موسسه مدیریت پروژه PMI)

اصول محوری، نتیجه گرایی و تمرکز بر ارزش آفرینی

استاندارد PMBOK موسسه مدیریت پروژه PMI از سال ۱۹۸۷ ایجاد گردید و تا کنون تغییرات زیادی را به خود دیده است. در طول این مسیر این تغییرات گاهی جزئی و فرآیندی بوده و گاه در مایلستون هایی به صورت مفهمومی و کانسپتی ساختار دگرگون شده است.

زمزمه های حرکت به سمت اجایل در نسخه ۶ ام این استاندارد دیده می شود. اما همچنان ساختار کاملا فرآیند محور است و بر نظم و دیسیپلین فرآیندی تاکید ویژه ای دارد.
براساس تحقیقات انجام شده ای که از سال ۲۰۱۸ PMI انجام داده است، بسیاری از سازمان ها و شرکت ها در حال حاضر از رویکرد های اجایل و هیبریدی در پروژه های خود استفاده می کنند و این موضوع مهم ترین دلیل تغییر نگاه و رویکرد نسخه هفتم استاندارد PMBOK و گذشتن از فرآیندهای متعدد، ورودی ها، تکنیک ها و خروجی ها بوده است چرا که در این رویکرد ها و تفکر اجایل اهمیت استفاده از فرآیندهای متعدد کمتر از روش های معمول و واترفال است و همه چیز حول ارزش آفرینی شکل می گیرد. لذا رویکرد جدید استاندارد PMBOK با نگاه به تغییر ماهیت روش های مدیریت پروژه تنظیم شده است.

تفاوت های نسخه ششم و هفتم استاندارد


ساختار اصلی در نسخه هفتم به دو قسمت اصلی تقسیم بندی می­شود

بخش دوم: راهنمای دانشی مدیریت پروژه

بخش اول:

در راهنمای دانشی مدیریت پروژه در قسمت اول ما روش های اجرایی تری برای بکارگیری اصول و مبانی ارائه شده در بخش استاندارد روبرو هستیم. این روش های اجرایی منطبق بر استاندارد ملی آمریکا تهیه نشده و در بخش های مختلف آن مانند بخش استاندارد اجماعی از نظرات خبره نیز دیده نمی شود. هرچند که خود PMI اذعان می دارد که در بخش استاندارد نیز تبعیت از آن اجباری نبوده و هیچگونه گواهینامه ای در خصوص تطبیق فرآیندهای مدیریت پروژه با آن صادر نمی­شود.

در این بخش ما شاهد ۹ دامنه عملکردی (Performance Domain) هستیم. دامنه های عملکردی مجموعه فعالیت هایی هستند که برای تحقق هرچه بهتر نتایج پروژه می بایست انجام شوند.

در این بخش ۸ دامنه عملکردی دیده می شود که عبارتند از:

 1. ساختار تیمی
 2. ذینفعان
 3. چرخه حیات اجرای پروژه
 4. برنامه ریزی
 5. ناوبری، ابهامات و عدم قطعیت در پروژه
 6. اجرای پروژه
 7. عملکرد
 8. فعالیت های پروژه

بخش دوم: تیلورینگ

در قسمت دوم به حوزه تیلورینگ مفاهیم مدیریت پروژه اختصاص داده شده است بر عکس نسخه قبلی استاندارد ( نسخه ششم) که به صورت محدود موضوع تیلورینگ را در هر حیطه های ده گانه دانشی مطرح می کرده است در نسخه هفتم به صورت کامل و جامع به این موضوع پرداخته می­شود.

بخش سوم: مدل ها، متدها و آرتیفکت ها

در این بخش بیشتر به معرفی ابزارها و تکنیک هایی پرداخته می شود که در حین اجرای رویه های مدیریت پروژه می تواند توسط تیم پروژه می تواندمورد استفاده قرار گیرد. به بیان دیگر این بخش را می توان به ورودی ها، تکنیک ها و ابزار و خروجی های نسخه ششم مرتبط دانست هرچند که در اینجا با توجه به اینکه فرآیند های عرض و طویلی مانند مانند نسخه قبلی وجود ندارد صرفاً به معرفی این تکنیک ها به عنوان روش های قابل استفاده در پروژه ها اشاره شده و برای آنان زمان و نحوه اجرای خاصی مشخص نمی کند.

<>

بخش اول:  استاندارد مدیریت پروژه

این بخش بر اساس ملاحظات استاندارد ملی امریکا ANSI نوشته شده است. فارغ از

 • هر نوع پروژه
 • مکان
 • ابعاد و پیچیدگی
 • ذینفعان
 • روش اجرا

است که می بایست در پروژه ها رعایت شود

این استاندارد اصول و مبانی کلیدی را ارائه می کند که بر رفتار و عملکرد افراد درگیر در اجرای پروژه ها اثر می­گذارد. که خود دارای دو بخش است

 • قسمت اول: نگاه به پروژه به عنوان یک سیستم تولید ارزش برای سازمان و ذینفعان
 • قسمت دوم: اصول و مبانی مدیریت پروژه : این اصول به عنوان راهنمایی برای ایجاد استراتژی، تصمیم گیری و حل مسائل و مشکلات پروژه استفاده می شوند. که به عنوان اصول بالادستی دیده شده و می توانند روش ها و اجزاء متنوعی در جزئیات داشته باشند. این اصول دوازده گانه به شرح ذیل می باشند:
 • همکاری و مشارکت : سخت کوشی، تواضع و مسئولیت پذیری
 • تیم سازی: ایجاد فرهنگ مسئولیت پذیری و احترام در ساختار تیمی اجرای پروژه
 • ذینفعان: مشارکت دادن هرچه بیشتر ذینفعان در پروژه به منظور شناسایی علائق و نیازهای آنان
 • ارزش: تمرکز بر موضوع ارزش و ارزش آفرینی در طول اجرای پروژه
 • برخورداری از دید جامع در پروژه: شناسایی و پاسخ به روابط داخلی پروژه همزمان با نگاه کلان به موضوعات اساسی
 • رهبری: انگیزه دادن، تاثیر گذاری، کوچینگ و منتورینگ و آموزش به افراد تیم پروژه
 • تیلورینگ: تیلورینگ روش اجرای پروژه و مفاهیم مدیریت پروژه بر اساس ساختار و زمینه اجرای کار
 • کیفیت: ایجاد کیفیت مناسب در فرآیندها و نتایج
 • پیچیدگی: توجه به موضوع پیچیدگی بر اساس دانش، تجربه و یادگیری
 • فرصت ها و تهدید ها: توجه به فرصت ها و تهدید ها در پروژه
 • تطبیق و بهبود پذیری: توانایی در تطبیق پذیری شرایط پروژه و بهبود فرآیندها انجام آن
 • مدیریت تغییرات: استفاده از مهارت های مدیریت تغییرات بر تحقق دورنمای تدوین شده در پروژه


تغییرات نسخه هفتم در مقایسه با سایر نسخه ها

حوزه اول : ( تغییرات مفهومی)

ارزش آفرینی در کسب و کار، پروژه و ذینفعان مرتبط 

به جرات می­توان گفت که ارزش آفرینی (Value Creation) در پروژه مهمترین نقطه عطف نسخه هفتم استاندارد و راهنمای مرتبط با آن می باشد. لذا همه چیز حول ارزش آفرینی شکل می­گیرد. اگر طرح ها و پروژه ها به درستی اجرا شوند می­توانند ارزش آفرینی زیادی برای سازمان انجام دهنده و ذینفعان مختلف به ارمغان آورند.

 1. به جای تمرکز بر خروجی ها (Output) ها و اقلام قابل تحویل در فرآیندهای نسخه ششم به آن اهمیت زیادی داده شده است در نسخه هفتم به نتایج اجرای کار (Outcome) تمرکز ویژه ای شده است.

 • در بازه زمانی کنونی رقابت شرکت ها و بنگاه های اقتصادی بر کوتاه کردن چرخه های اجرای پروژه و سرویس ها و خدمات وابسته به آن، تجاری سازی سریعتر آنها و استقبال از هر نوع تغییری که بهبود کیفیت و الزامات پروژه در حین اجرا منجر شود معطوف می­شود.این دیدگاه باعث استفاده هرچه بیشتر از رویکرد های برنامه ریزی Adaptive مانند اجایل و چرخه های Iterative و Incremental شده  است و استفاده از این رویکرد های دیگر منوط به صنایع نرم افزاری و فناوری اطلاعات نیست و در همه صنایع در حال گسترش است.   تمرکز استاندارد نسخه ششم مبتنی بر روش های واترفال ( آبشاری) در رویکرد های Predictive بوده است. این موضوع به معنی آن نیست که در نسخه هفتم این گونه از روش های کاری مشاهده نمی شود بلکه استفاده از هر دو روش یا ترکیب آنها بر اساس شرایط و ماهیت پروژه توصیه شده است.  در نسخه هفتم مدل های هیبردی در چرخه حیات مدیریت پروژه که ترکیب روش های Predictive و Adaptive  هستند به وضوح مشاهده می­شود.

حوزه دوم: تغییرات تکنیکی

 • جایگزینی Knowledge Area ده گانه با Performance Domain ( جایگزینی حیطه های دانشی با دامنه های کاربردی). منظور از این دامنه ها مجموعه فعالیت های مرتبطی است که در راستای تحقق نتایج مورد انتظار در پروژه می بایست انجام شود.
 • حذف گروه های فرآیندی (Process Group) آغازین تا اختتامی
 • توجه ویژه به حوزه تیلورینگ و متانسب سازی مفاهیم مدیریت پروژه با شرایط و مقتضیات پروژه و فرهنگ سازمانی که پروژه در آن در حال انجام است

آموزش نسخه هفتم استاندارد و آمادگی آزمون PMP مرتبط تحت نظارت مدرسین تایید صلاحیت شده موسسه PMI

PMI لوگو

با توجه به اینکه در این نسخه از استاندارد به طور کلی ماهیت و روش های مدیریت پروژه دچار تغییرات بنیادین شده است و استراتژی های موسسه PMI نیز تغییر نموده است، این موسسه تصمیم گرفت از سال ۲۰۲۰ طرحی را با نام Authorized Training Partner یا PMI-ATP ایجاد نماید.

هدف از این طرح، تایید صلاحیت مدرسانی است که منبعد قرار است این استاندارد و راهنمای ضمیمه آن را تدریس کرده یا دوره های آمادگی آزمون PMP مرتبط با این نسخه را برگزار نمایند.

PMI تصمیم گرفته که برگزاری این دوره های را در سراسر دنیا تحت لیسانس و نظارت مستقیم خود در بیاورد.

هدف از این طرح یکسان سازی روش تدریس و ارائه مطالب یکسان به تمامی شرکت کنندگان این دوره ها و حفظ کیفیت کلاس های برگزار شده در سراسر دنیا می باشد.

PMI پس از بررسی رزومه های مدرسان، آنها را به دوره های دو روزه ای دعوت کرده و ضمن ضمن آموزش آنها از طریق برنامه های Train the Trainer پس از موفقیت آنان در آزمون نهایی آنها را به عنوان مدرسان مورد تایید صلاحیت خود اعلام نموده است. پس از قبولی در این آزمون تمامی متریال های کمک آموزشی طراحی شده توسط PMI برای آشنایی با استاندارد، راهنمای ضمیمه آن و قبولی در آزمون حرفه ای مدیریت پروژه در اختیار آن قرار گرفته است

این متریال ها شامل

 • پاروپوینت های تخصصی

 • فایل های ویدیویی

 • چک لیست ها و template های جدید

 • راهنمای های تخصصی آنلاین

و سایر متریال کمک آموزشی می شود که می بایست در حین اجرای دوره های در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته و بر اساس این موارد، تدریس انجام شود.

همچنین اگر برای شرکت در آزمون های بین المللی مدیریت پروژه PMI نیاز به امتیازهای باز آموزی (PDU) دارید و یا برای تمدید و نگهداری مدارک بین امللی می بایست در دوره های مورد تایید PMI شرکت کرده و این امتیازهای بازآموزی رو به PMI معرفی کنید، در سیستم جدید، شرکت در این دوره هایی که تحت نظر مدرسین تایید صلاحیت شده برگزار می شود می­تواند به صورت مستقیم PDU های مورد نیاز را صادر کرده و PMI این امتیازها را سریعتر و راحت تر تایید خواهد نمود و در پرونده متقاضی ثبت خواهد نمود.


در شرکت TenStep ایران، مدیرعامل این شرکت آقای محمد نهاوندی پس از طی تمامی روال های ارائه شده PMI در چهارم دسامبر ۲۰۲۰ موفق به کسب این گواهینامه شده است.

https://www.youracclaim.com/badges/d2d112bf-b744-4c66-828f-0ebed86749ca/public_url

با شرکت در دوره هایی که تحت نظر مستقیم آقای محمد نهاوندی در شرکت TenStep ایران برگزار می­شود، ضمن اطمینان از کیفیت برگزاری دوره با توجه به تغییرات بنیادین جدید

در استاندارد و آموزش های فرا گرفته شده مدرس دوره از PMI، از متریال های آموزشی حرفه ای تدوین شده و یکسان در سراسر دنیا بهره مند خواهد شد.