شرکت TenStep ایران با نام ثبت شده تعالی پروژه ده گام پس از طی مراحل و ممیزی های متعدد به دلیل دانش محور بودن و تجارب ارزنده داخلی، در تیر ماه سال ۹۶ توسط کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرای آنها که نهادی مستقل در ریاست جهموری است به عنوان اولین شرکت دانش بنیان در حوزه سیستم های اطلاعاتی مدیریت پروژه (PMIS) انتخاب گردیده است.