شرکت TenStep ایران در دی ماه ۱۴۰۱، کارگاه آموزشی را به مدت روز با موضوع “کارگاه شبیه ‌سازی مدیریت پروژه” ، برای مدیران شرکت احداث و توسعه نیروگاه های سیکل ترکیبی مپنا (توسعه ۱) برگزار نمود. در این کارگاه که هدف از آن ارتقاء همزمان سطح دانشی، مهارتی و ویژگی‌های فردی مدیریت پروژه بوده است، یک سناریو در حوزه پروژه‌های نفت و گاز که در شرکت Technip انجام شده است به عنوان Case Study ارائه گردید.