شرکت Tenstep  ایران پس احراز صلاحیت های لازم جهت عضویت در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، از مهرماه ۱۴۰۱ به فهرست شرکت های عضو این پارک اضافه گردید.