شرکت TenStep ایران در آبان ماه سال جاری قراردادی تحت عنوان خدمات نصب و پیاده سازی Oracle Primavera P6 تحت وب با شرکت نفت و گاز پارس منعقد و اجرا نمود.