شرکت TenStep ایران در آذر ماه سال جاری قراردادی تحت عنوان خدمات نصب و پیاده سازی Oracle Primavera P6  تحت وب با شرکت ماشن سازی اراک منعقد نمود.