شرکت TenStep ایران در سیزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن در تاریخ های  هشتم و نهم بهمن ۹۶ شرکت نموده و بدینوسیله آخرین دستاوردها و خدمات داخلی و بین المللی خود در حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه را به جامعه مدیریت پروژه کشور ارائه نمود.