مفهوم مدیریت سبز پروژه‌ها را در پروژه‌های خود به کار گیرید

فایل ویدیوئی معرفی فرآیندهای مدیریت سبز پروژه‌ها

ذکر این نکته ضروری است که مدیریت سبز پروژه‌ها، به معنی تصمیم‌گیری در مورد کاهش تاثیر انجام کارها در مورد محیط زیست نیست، بلکه به معنی در نظر گرفتن محیط زیست در تصمیمات به جای از بین بردن آن است. ممکن است در این روش همانند گذشته تصمیماتی اتخاذ شود، اما مسلماً تصیم‌گیری در مورد پاره‌ای از موارد متفاوت خواهد بود. اما در نظر داشته باشید، که متفاوت بودن چنین تصمیماتی در طول یک روز کاری در سراسر دنیا چقدر می‌تواند تاثیر داشته باشد و چه تفاوت‌هایی را ایجاد نماید.

جهان در حال پی‌بردن به اهمیت بیشتر محیط زیست و احترام به آن است. تقریباً این مفهوم واضح است که منابع آب و هوا و طبیعت همیشه در اختیار نخواهد بود و نمی‌توان این منابع را مانند گذشته مصرف نمود.

نگرانی‌های موجود در مورد پدیده گرم شدن زمین باعث شکل‌گیری جنبش‌های دوست‌دار محیط زیست از دهه ۷۰ میلادی شده است.

اما چگونه می‌توان این مفاهیم دوست‌دار محیط زیست و سبز را در روش مدیریتی پروژه‌ها اعمال نمود؟ یکی از جواب‌های معمول و رایج، مدیریت موثرتر و بهتر پروژه‌هایی است که در قالب پروژه‌های بهبود و یا دوست‌دار محیط زیست تعریف شده‌اند. برای مثال اگر شما مدیر پروژه‌ای هستید که بر روش‌های کاهش بسته‌بندی محصولات متمرکز شده است، هر چه پروژه سریع‌تر انجام شود نتایج بهبود را سریع‌تر برای محیط زیست به ارمغان خواهد آورد. هر چه این پروژه سریع‌تر به اتمام برسد، منافع سبز بیشتری عاید می‌گردد.

به بیان دیگر، ممکن است، اکثر مدیران پروژه، تجربه زیادی در مدیریت چنین پروژه‌هایی نداشته باشند. بیشتر این افراد پروژه‌های نرم افزاری، ساختمان، نفت و گاز و … را مدیریت می‌کنند. اما چگونه می‌توان این گونه پروژه‌های دوست‌دار محیط زیست را برنامه‌ریزی و مدیریت نمود؟

پاسخ استفاده از فرآیندهای مدیریت پروژه سبز می‌باشد. مدیریت سبز پروژه‌ها مدلی است که با استفاده از آن، در طول اجرای پروژه تصمیماتی گرفته می‌شود که کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود. وجود تفکر سبز در تمامی فرآیندهای مدیریت پروژه مورد استفاده قرار می‌گیرد.