متدولوژی طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه: PMOStep

امروزه سازمان‌ها در حال پیاده‌سازی فرآیندهای منظم مدیریت پروژه به منظور انجام به موقع پروژه‌ها در زمان معین، با هزینه تعیین شده و کیفیت مورد نظر می‌باشند. قسمتی از توانای‌های بهتر مدیریت و اجرای پروژه ناشی از وجود یک سری فرآیندها و عملیات‌های منظم در ساختار داخلی سازمان می‌باشد.

اگر سازمان در یک زمان به مدیریت چند پروژه بپردازد، وجود یک سری استانداردهای رایج در مدیریت پروژه که به مدیران پروژه آموزش کافی و فرآیندهای مناسبی را ارائه کند از اهمیت خاصی برخوردار است. به مراتب هر چه ابعاد و اندازه یک سازمان بیشتر باشد، به همان اندازه تعداد پروژه‌های جاری همزمان در آن بیشتر خواهد بود. در این شرایط وجود یک سیستم ثابت و منظم احساس می‌شود. بدون وجود چنین سیستمی، ارزشی که نظام مدیریت پروژه با استفاده از متدولوژی‌های موجود می‌تواند برای سازمان ارائه نماید، هرگز تحقق نمی‌یابد. از مدیریت پروژه در سازمان به عنوان یک ابزار توانمندسازی در جهت اجرای موفقیت آمیز پروژه‌ها تعبیر می‌شود. اگر سازمان شما به دنبال وجود راهکارهایی به منظور بهبود توانمندی‌های نظام مدیریت پروژه خود می‌گردد، وجود نیروهایی که با این دانش آشنا بوده و از پیاده‌سازی آن حمایت کنند ضروری می‌باشد. در این شرایط همچنین برنامه‌های جامع آموزشی و مدون، فرآیندهای استاندارد، مشاوره و پشتیبانی نیز می‌بایست وجود داشته باشد. استقرار یا بهبود نظام مدیریت پروژه فعالیتی بلند مدت و زمان‌بر است. اگر سازمان شما به این نتیجه رسیده است که چنین پروژه‌ای می‌بایست حتماً انجام شود، استقرار و پیاده‌سازی دفتر مدیریت پروژه امری ضروری است.

*** PMOStep ***

متدولوژیPMOStep  متدولوژی داخلی است که در اختیار نمایندگی‌های رسمی این شرکت می‌باشد. این متدولوژی قابل واگذاری به سازمان‌ها و افراد حقیقی نیست. در صورتی‌که شرکتTenStep  ایران به ارائه خدمات استقرار و پیاده‌سازی با سازمان همکاری نماید، متدولوژیPMOStep  تحت لیسانس این شرکت واگذار خواهد گردید.

دفتر مدیریت پروژه به زبان ساده متشکل از مجموعه‌ افرادی است که به دنبال پیاده‌سازی و استقرار نظام مدیریت پروژه هستند. این تعریف، تعریفی است که در متدولوژیPMOStep  ارائه گردیده است. سایر نام‌هایی که در این متدولوژی ارائه شده است عبارت است از: دفتر پروژه، دفتر جامع پروژه‌ها، مرکز رشد و سرآمدی مدیریت پروژه و یا تیم منابع مدیریت پروژه. در متدولوژی PMOStep، تمامی واژه‌های فوق با عنوان دفتر مدیریت پروژه(PMO)  نام برده می‌شوند.

ذکر این نکته ضروری است که نیاز به داشتن دفتر مدیریت پروژه، به معنی نیاز به وجود یک سیستم بزرگ بروکراتیک با تعداد افراد زیاد نمی‌باشد. در بعضی از موارد دفتر مدیریت پروژه متشکل از تنها یک فرد پاره‌وقت (۵۰ درصد) می‌باشد. اما در سایر سازمان‌های بزرگ دفتر مدیریت پروژه گاه تا ۲۰ نفر پرسنل تمام وقت دارد. تمامی این موارد صرفاً بستگی به نیازهای سازمان دارد. اگرچه مفهوم دفتر مدیریت پروژه به نوعی در سال‌های دور نیز وجود داشته است، اما در بسیاری از سازمان‌ها نیاز به وجود دفتر مدیریت پروژه از مشکلات اقتصادی ناشی از سال ۲۰۰۰ پدید آمده است. سازمان‌های بزرگ به این نتیجه رسیده بودند که در اسرع وقت نیاز به ایستادگی و مقاومت در برابر بحران‌های مالی سال‌های اخیر دارند. در این سال‌ها صرفاً پایه‌های زیرساختی دفاتر مدیریت پروژه با هدف مدیریت پروژه‌هایی که به منظور کاهش تبعات بحران ذکر شده شروع شده بودند، به وجود آمد. پس از خاتمه یافتن بحران‌های سال ۲۰۰۰، بسیاری از این سازمان‌ها، دفاتر مدیریت پروژه به وجود آمده را منحل نموده، اما در این میان گروهی به این نتیجه رسیدند که استفاده از چنین سیستم‌های متمرکز می‌تواند در بلندمدت ارزش‌های فراوانی ایجاد نماید. 

دفتر مدیریت پروژه می‌تواند خدمات و سرویس‌های متنوعی بر اساس نیاز سازمان و چشم اندازه مدیران آن داشته باشد. گروهی از این خدمات در بخش‌های آتی متدولوژیPMOStep  ارائه گردیده است. ذکر این نکته ضروری است که تنها در صورتی دفتر مدیریت پروژه می‌تواند موفق اجرا شود که اجماعی در زمینه خدمات مورد انتظار آن در سازمان وجود داشته باشند. برای مثال طیف معمولی از دفاتر مدیریت پروژه وظیفه مدیریت متدولوژی جامع مدیریت پروژه شامل فرآیندها، فرم‌ها و الگوها و بهترین شیوه‌ها را بر عهده دارند. این امر فعالیتی زمان‌بر، مداوم و همیشگی می‌باشد. در این میان خدمات دفتر مدیریت پروژه می‌تواند طیف کمتر یا بیشتری را شامل شود. در چهارچوب متدولوژی PMOStep، تمامی اطلاعات عملیاتی لازم در خصوص نحوه طراحی، استقرار و مدیریت دفاتر مدیریت پروژه ارائه گردیده است. تمامی سازمان‌های کوچک و بزرگ می‌توانند از این متدولوژی استفاده نمایند. در این میان سازمان‌های کوچک‌تر به مراتب از خدمات کمتر دفتر مدیریت پروژه و سازمان‌های بزرگ‌تر از خدمات جامع‌تری استفاده می‌نمایند.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه طراحی و استقرار دفاتر مدیریت پروژه و متدولوژیPMOStep  شرکت TenStep، می‌توانید با شرکتTenStep  ایران تماس حاصل نموده یا با آدرس الکترونیکیMethodologies@TenStep.ir  مکاتبه نمایید.