متدولوژی ProgramStep: متدولوژی جهت برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح طرح‌ها و برنامه‌ها 

متدولوژی ProgramStep به مدیران طرح و برنامه کمک می‌کند تا طرح‌ها و برنامه‌های خود را به صورت موفقیت‌آمیزی سازماندهی و مدیریت نمایند. این متدولوژی به افراد کمک می‌کند، در زمینه هدایت و مدیریت طرح‌ها و برنامه‌ها در صنایع گوناگون به مدیران شایسته‌ای تبدیل شده و طبق برنامه پیشرفته‌ای نحوه و اصول مدیریت طرح و برنامه را به همراه کلیه رویه‌های عملیاتی آن ارائه می‌نماید.

مفهوم طرح و برنامه به مجموعه‌ای از پروژه‌های مرتبط گفته می‌شود که در صورت مدیریت موثر، همگی به اهداف مشترک رسیده و در غیر این صورت اجرای تک به تک هر کدام منفعتی ایجاد نمی‌کند. متدولوژی ProgramStep جهت سازماندهی کلیه کارها در قالب یک طرح و برنامه ارائه گردیده است.

قبل از اینکه جزئیات این متدولوژی ارائه گردد، شمای مختصری از چهارچوب آن در ذیل ارائه گردیده است:

A3 مدل فرآیندی متدولوژی ProgramStep

A4 چرخه حیات متدولوژی ProgramStep

A5 چرخه مقایسه بین پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و سبدهای پروژه

[قبلی- ندارد] [ بعدی شیوه نگارش متدولوژی ProgramStep]