خوش آمدید
در این قسمت از سایت، متدولوژی SupportStep شرکت TenStep به طور کامل ارائه گردیده است. این مطالب منابع مورد نیاز برای مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه می‌باشد. دسترسی به جزئیات متدولوژی نیاز به خرید لایسنس‌های مورد نیاز دارد.

امروزه، تمامی فرآیندهای کسب و کار سازمان‌ها به نوعی کامپیوتری شده‌اند. بنابراین، در هر سازمان بخش یا گروهی می‌بایست وظیفه پشتیبانی از چنین فرآیندهایی را داشته باشند تا اطمینان حاصل شود که روند انجام چنین فرآیندهایی بدون اشکال در حال انجام می‌باشد.

گروه‌های پشتیبانی سرویس‌هایی را ارائه می‌دهند که درخواست‌های ارائه شده به خوبی انجام شود. متدولوژی SupportStep، به این منظور طراحی شده است، که اطلاعات لازم در خصوص نحوه ایجاد و مدیریت واحدهای پشتیبانی برنامه‌های نرم افزاری کسب و کار را ارائه نماید. فعالیت‌های پشتیبانی شامل تمامی فعالیت‌های سازمان می‌شوند. اگر چه تمامی سازمان‌ها به نوعی در درون خود خدمات پشتیبانی نیز دارند، اما راه‌های مختلفی جهت ایجاد و تشکیل واحدهای سازمانی پشتیبانی وجود دارد. ممکن است در شرایطی تیم کاری تشکبل شود که به صورت تمام وقت به ارائه خدمات پشتیبانی مشغول گردد. همچنین می‌توان گروه یا واحدهایی تشکیل گردد که به صورت موازی به ارائه خدماتی در خصوص پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار، فعالیت‌های توسعه‌ای نرم افزار و یا امور پروژه‌ها بپردازند.

در بعضی از متدولوژی‌ها، تعدادی لینک به کتاب‌های مختلف ارائه شده یا در بعضی از مواقع دست نوشته‌های یکی از اساتید در یک کلاس دانشگاهی ارائه شده است. اما در متدولوژی SupportStep، تمامی اطلاعات لازم به منظور ایجاد و مدیریت واحد پشتیبانی در سازمان ارائه گردیده است. از این متدولوژی می‌توان در واحدهای بزرگ یا کوچک پشتیبانی استفاده نمود.

از اطلاعات ذیل می‌توانید در خصوص آشنایی بیشتر با مفاهیم ارائه شده در متدولوژی SupportStep استفاده نمایید.

۱۰۱٫۰ اهمیت متدولوژی SupportStep

۱۰۲٫۰ مفروضات و موارد احتیاطی

۱۰۴٫۰ مرور کلی متدولوژی SupportStep

۱۰۵٫۰ اصول و مبانی SupportStep

[صفحه قبل- ندارد] [ صفحه بعد-۱۰۱٫۰ اهمیت متدولوژی SupportStep]