تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۱۲/۱۰

حضور شرکت TenStep ایران در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن

تیم شرکت TenStep ایران در یازدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه و نمایشگاه جانبی آن در تاریخ ۲۴ و ۲۵ بهمن ۹۴ حضور به هم رسانده و به ارائه آخرین دستاوردها و خدمات داخلی و بین المللی خود در حوزه‌های مختلف مدیریت پروژه، مدیریت طرح و مدیریت سبد پروژه پرداختند که برخی از آنها عبارتند از:

  • سامانه یکپارچه مدیریت اسناد مهندسی پروژه (TeamBinder استرالیا)
  • مدیریت سبد پروژه‌ها و سامانه مدیریت دفاتر مدیریت پروژه (NQI Orchestra فرانسه)
  • محصولات کمک آموزشی آزمون‌های حرفه‌ای مدیریت پروژه (Vmedu آمریکا)
  • سیستم جامع اطلاعات مدیریت پروژه (TenStep PMIS)