نخستین نمایشگاه منابع انسانی، ایران، تهران، مهر ماه ۸۹

نخستین نمایشگاه منابع انسانی، در مهر ماه ۱۳۸۹ در محل همایش‌های برج میلاد برگزار گردید. در این نمایشگاه دو روزه که به همت شرکت مشاوره مدیریت رادمان برگزار گردید، فرصتی جهت ارائه نتایج و دستاوردهای پروژه‌های بهبود منابع انسانی فراهم آمده بود. شرکت TenStep ایران، در این نمایشگاه کارگاه‌هایی در خصوص نحوه بهبود توانمندی‌های مدیران پروژه با استفاده از رویکرد مدل شایستگی مدیران پروژه ارائه نمود.