موسسه مدیریت پروژه امریکا (PMI) تاکید بر استقرار و پیاده‌سازی نظام مدیریت پروژه سازمان از طریق اجرای استراتژی‌های سازمانی و مدل‌های تعالی وابسته به آن دارد. شرکت TenStep آمادگی ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما در زمینه طراحی، ارزیابی و پیاده‌سازی برنامه جامع OPM3 را دارد.

• ارزیابی مدل تعالی OPM3

با استفاده از خدمات ارزیابی رسمی OPM3 شرکت TenStep، قادر خواهد بود تا جایگاه و وضعیت تعالی سازمان خود را بر اساس مدل تعالی OPM3 شناسایی نماید. در این قسمت در ابتدا محدوده ارزیابی بر اساس سطح جاری نیازهای سازمان تببین می‌گردد. در طی مرحله ارزیابی کلیه مصاحبه‌های لازم به منظور شناسایی انواع و دسته‌بندی‌های سبد پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌ها و پروژه‌های موجود، ارائه می‌گردد. همچنین کلیه اسناد، رویه‌ها و فرآیندهای مدیریت پروژه مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سپس با استفاده از اطلاعات دریافتی و آنالیز آنها گزارش جامعه‌ای بر اساس بهترین شیوه‌ها یا Best Practicهای OPM3 ارائه خواهد گردید.

• برنامه بهبود نظام مدیریت پروژه سازمان بر اساس OPM3

مشاوران رسمی و حرفه‌ای شرکت TenStep تمامی برنامه‌های عملیاتی بهبود مورد نیاز سازمان شما را بر اساس اولویت‌ها، میزان حصول، مزایا و هزینه‌های آتی ارائه خواهند داد.

• پشتیبانی در خصوص استقرار بهترین شیوه‌های OPM3

در این مرحله شرکت ‏TenStep قادر است فرآیندها، رویه‌ها، دستورالعمل‌ها، فرم‌ها و ابزارهای مدیریت پروژه مورد نیاز شما را بر اساس بهترین شیوه‌های موجود طراحی نموده تا زمینه لازم جهت برنامه بهبود مدیریت پروژه فراهم آید. با استفاده از خدمات OPM3 شرکت ‏TenStep شما قادر خواهید بود موارد ذیل را بر اساس نیاز جاری سازمان خود بدست آورید:

• تحلیل بهترین شیوه‌های مدیریت پروژه مورد نیاز شما بر اساس ارزیابی OPM3

• گزارش تفصیلی مبنی بر شناسایی جایگاه کنونی سازمان شما بر اساس مدل تعالی OPM3

• برنامه بهبود و توسعه نظام مدیریت پروژه بر اساس بهترین شیوه‌های موجود در OPM3

• همکاری در پیاده‌سازی برنامه‌های بهبود با استفاده از پیاده‌سازی فرآیندها، تکنیک‌ها و فرم‌های مورد نیاز

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir