بازخورد وضعیت پروژه در موفقیت نهایی آن نقش بسیار مهمی را بر عهده دارد.

بازخوردهای منظم (در بازه زمانی) و هدفمند، مدیران پروژه را قادر می‌سازد مشکلات پروژه‌ها را بسیار سریع‌تر شناسایی نموده و به راحتی پروژه را بر روی مسیر ایده‌آل خود بازگردانند. دانش مدیریت ارزش کسب شده (Earn Value Management) به عنوان مهم‌ترین ابزار موثر در اندازه‌گیری عملکرد و بازخورد در مدیریت پروژه شناخته می‌شود.

تکنینک‌های EVM به مدیریت با چراغ‌های روشن شناخته می‌شود. با استفاده از این نظام به راحتی مشخص می‌شود وضعیت جاری پروژه چگونه است؟ پروژه در چه مسیری در حال حرکت است؟ وضعیت ایده‌آل قرارگیری پروژه تا زمان کنونی به چه صورتی بوده است؟ و با وضعیت پیشروی کنونی پروژه در چه مسیری قرار خواهد گرفت؟ با استفاده از خدمات شرکت TenStep در طراحی متدولوژی مورد نیاز سازمان به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه، سازمان شما قادر خواهد بود به راحتی پاسخ سوالات ذیل را در طول اجرای پروژه‌های خود فراهم آورد:

 • آیا از برنامه زمان‌بندی پروژه جلوتر یا عقب‌تر هستیم؟
 • زمان پروژه به چه صورتی و با چه درجه موثری در حال مدیریت می‌باشد؟
 • تاریخ محتمل زمان اتمام پروژه کی خواهد بود؟
 • آیا بودجه پروژه به صورت مناسب در حال مصرف شدن می‌باشد؟
 • سازمان به چه صورت و با چه درجه موثری در حال مدیریت منابع خود می‌باشد؟
 • فعالیت‌های باقی‌مانده پروژه به صورت حدودی چقدر هزینه خواهد برد؟
 • هزینه نهایی اتمام پروژه به چه میزان خواهد بود؟
 • هزینه نهایی پروژه چقدر با بودجه تعریف شده پروژه متفاوت خواهد بود؟
در صورت داشتن نظام جامع مدیریت ارزش کسب شده پروژه‌ها، سازمان قادر خواهد بود:
 • مشکلات واقعی پروژه‌ها و منابع آنها را شناسایی نماید
 • جنس مشکلات پروژه‌ها و میزان تاثیر آنها را به خوبی شناسایی نماید
 • تمامی اقدمات مورد نیاز به منظور بازگرداندن پروژه‌ها به وضعیت جاری خود را مشخص نماید

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir