یکی از برنامه‌های شرکت TenStep شناسایی پروژه‌های موفق، بررسی نظام و روند مدیریتی آنها و اعطای گواهینامه به پروژه و تیم مدیریتی آن می‌باشد، آن دسته از سازمان‌هایی که تمایل به نامزدی جهت دریافت گواهینامه‌های فوق را دارند می‌توانند جهت دریافت معیارهای ارزیابی با شرکت TenStep ایران مکاتبه نمایند. لازم به ذکر است که توصیه می‌شود، جهت انطباق دقیق‌تر با معیارهای ارزیابی، آن دسته از پروژه‌هایی که به تازگی شروع شده و یا در مرحله برنامه‌ریزی می‌باشند، مورد ارزیابی قرار گیرند، چرا که درصورت وجود عدم تطبیق و مغایرت فرصت انجام اقدامات اصلاحی در زمان باقی‌مانده فراهم شود.
برخی از معیارهای کلی اعطای گواهینامه موفقیت نظام مدیریتی پروژه عبارتند از:
  1. برخورداری از یک نظام واحد و هماهنگ در پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت پروژه و متدولوژی‌های وابسته به آن
  2. برخورداری از نظام فناوری اطلاعات مناسب جهت مدیریت اطلاعات پروژه، برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز مدیریت پروژه برای تیم پروژه در طول اجرای پروژه
  3. رهبری و کار گروهی مناسب تیم پروژه

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir