برخوردار بودن از تفکر استراتژیک در تمامی بخش­‌ها و ارکان سازمان امری بسیار مهم و ضروری می­‌باشد. درک مناسب ذینفعان، وابستگی­‌های بین آنان و مقایسه عملکرد پروژه با اهداف و ماموریت­‌های از پیش تعیین شده امری اجتناب ناپذیر است. یکی از مواردی که معمولاً در سازمان مورد بررسی قرار نگرفته و فراموش می­‌شود، عدم تطبیق پروژه­‌های اجرایی با اهداف بلند مدت و استراتژیک سازمان می­‌باشد. مدیران پروژه، معمولاً به خاطر شرایط پیچیده پروژه­‌ها، هرگز زمان فکر و بررسی نحوه تحقق اهداف پروژه خود و اهداف استراتژیک سازمان را ندارند.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی کامل با دانش مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

 • در پایان این دوره شرکت‌کنندگان می­‌بایست قادر باشند مفاهیم و متد­های لازم به منظور استفاده از تفکر استراتژیک در شکل‌دهی و مدیریت پروژه‌ها را فرا گیرند

چه کسانی می­‌توانند در این دوره شرکت نمایند؟

 • مدیران پروژه
 • مدیران ارشد سازمان
 • مشاوران سازمان
 • معاونت‌های عملیات یا معاونت‌های طرح و برنامه

سرفصل‌های آموزشی قابل ارائه در دوره

 • عناصر تشکیل دهنده استراتژی
 • نحوه پیاده‌سازی تفکرات سیستمی در سازمان
 • نحوه تحلیل پروژه­‌های جاری و انطباق آن با اهداف استراتژیک سازمان
 • تهیه سند چشم­ انداز برای هر یک از پروژه‌­های جاری به طوری‌که بر تفکر استراتژیک متمرکز باشند
 • نحوه شناسایی پارامترهای کلیدی عملکردی و مقایسه با اهداف استراتژیک
 • چگونگی شناسایی نیروهای دینامیک سازمان در بستر مفاهیم استراتژیک
 • مدل تصمیم‌گیری استراتژیک بر مبنای تفکر سیستمی
 • چگونگی تدوین نشانه­‌های عملکردی مناسب جهت اندازه­‌گیری میزان تحقق اهداف استراتژیک سازمان
 • نحوه ارزیابی خروجی­‌های پروژ­ه­‌ها بر مبنای شاخص‌های استراتریک تعریف شده برای آنها
 • چگونگی شناسایی فاکتورهای لازم به منظور خاتمه دادن پروژه‌ها در صورت عدم تحقق با اهداف استراتژیک

مدت برگزاری دوره

 • ۲۸ ساعت (۲۸PDU)