آیا به دنبال بهبود همیشگی نظام مدیریت پروژه خود هستید؟ آیا در جستجوی مشاوری هستید که در طول برنامه‌های بهبود به صورت مداوم در کنار شما همکاری نماید؟ این سرویس کاملاً منطبق بر خواسته‌های شما می‌باشد. تجربه نشان داده است که بهبود نظام مدیریت پروژه و رشد چشمگیر آن فرآیندی کوتاه مدت نبوده و نیازمند تغییر فرهنگی و ساختاری در سازمان می‌باشد. جهت رسیدن به سطح مناسبی از تعالی مدیریت پروژه در مقایسه با استانداردهای جهانی زمانی بالغ بر ۵ سال فعالیت مداوم نیازمند است.
از این رو شرکت TenStep در قالب برنامه‌های یکساله (One Year Program Promotion) که در ۵ بسته ارائه می‌گردد، کلیه خدمات مشاوره و آموزش خود را که در لیستی در همین سایت ارائه شده به صورت پکیج کامل در این سرویس ارائه می‌نماید. در این سرویس کلیه گواهینامه‌های فردی و سازمانی منطبق بر تعالی کسب شده نیز ارائه می‌گردد.

ذکر این نکته ضروری است که از آنجایی‌که موسسه PMI استاندارد PMBOK را به صورت مداوم به‌روز می‌نماید، و همچنین بین شرکت TenStep و PMI قراردادی مبنی بر به‌روز شدن متدولوژی‌های اجرایی این شرکت که در واقع نسخه اجرایی PMBOK می‌باشند تنظیم شده است، لذا این امر می‌تواند اطمینان خاطر مناسبی را به سازمان‌ها و شرکت‌ها به منظور وجود مشاوره‌ای بلند مدت و دارای Best Practiceهایی که در صورت تغییر استاندارد به سرعت تغییر می‌نماید، دهد. دسترسی کامل به متدولوژی‌های موجود بدون محدودیت زمانی از جمله مزایای این سرویس می‌باشد.

  1. گواهینامه تعالی مدیریت پروژه شرکت TenStep (بر اساس سطحی که سازمان در طی همکاری بدان می‌رسد)
  2. گواهینامه تعالی دفتر مدیریت پروژه سازمان و میزان بهبود کیفی و کمی آن
  3. گواهینامه اثربخشی میزان بکارگیری متدولوژی مدیریت پروژه و فرآیندهای آن از جمله مواردی است که در این خدمات در نظر گرفته شده است.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir