مشکلات پروژه شامل مواردی است که نیازمند رسیدن کمک از محیط بیرونی پروژه می‌باشد. برخی از مشکلات قابلیت وارد نمودن پروژه‌ها را به فضای بحرانی دارند و می‌توانند زمینه شکست آنها را فراهم آورند. بنابراین، از شناسایی و مدیریت مشکلات و موانع به عنوان یکی از فاکتورهای کلیدی موفقیت پروژه نام برده می‌شود. معمولاً مدیران پروژه به مشکلات و موانع پروژه به عنوان اتفاقات معمول پروژه نگاه می‌کنند. ذکر این نکته ضروری است که در عمل مدیریت موثر آنها خارج از قاعده‌های معمول مدیریت می‌باشد. به جرات می‌توان گفت مشکلی که بر طرف نشود باعث تاثیر مستقیم بر روی هزینه، محدوده، شرح خدمات و زمان می‌گردد. تدوین و توسعه برنامه مدیریت مشکلات و موانع به عنوان مهم‌ترین سلاح و ابزار مدیران پروژه شناخته می‌شود. این دوره به بررسی راهکارهای شناسایی مشکلات واقعی پروژه‌ها و یافتن راه‌حل‌های مدیریت موثر آنها می‌پردازد. شرکت کنندگان به طور عملی برنامه مدیریت برطرف‌سازی موانع و مشکلات پروژه را تدوین نموده، تاثیرات آن را شناسایی کرده و تکنیک‌ها و ابزار مناسب به منظور برطرف‌سازی موثر آنها را فرا می‌گیرند.

پیش نیازهای دوره

 • این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:
 • با تعریف دقیق مشکلات پروژه‌ها آشنا شده و تاثیرات عدم توجه به آنها را شناسایی نمایند.
 • با نحوه ایجاد فرآیندهای مدیریت مشکلات و موانع پروژه، در زمان تعریف پروژه و پیگیری آن در طول اجرای پروژه آشنا گردند.
 • از تکنیک‌های حل مشکلات در جهت ایجاد آلترناتیوهای پاسخ به مسئله استفاده نمایند.
 • با شرح وظایف و مسئولیت‌های مدیریت مشکلات و موانع پروژه آشنا گردند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران پروژه‌ای که به دنبال پیاده‌سازی فرآیندهای مدیریت مشکلات و موانع پروژه هستند.
 • آن دسته از مدیرانی که به طور مستقیم با مشکلات و موانع پروژه‌ها دست و پنچه نرم می‌کنند.
 • آن دسته از مشتریان و کارفرمایانی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم تحت تاثیر مشکلات پروژه می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • تعریف و طبقه‌بندی ویژگی‌های مشکلات و موانع پروژه
 • مدیریت مشکلات و موانع پروژه
 • تکنیک‌های حل مشکلات و برطرف‌سازی آنها
 • نقش‌ها و شرح وظایف افراد در مدیریت مشکلات و موانع پروژه

دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره

 • ۸ ساعت (۸PDU)