تحقیقات نشان می‌دهد که بالغ بر نیمی از زمانی که صرف مدیریت پروژه می‌گردد، مربوط به ارتباطات درون پروژه‌ای می‌باشد. این موارد شامل بروز رسانی وضعیت پروژه، جلسات تیم‌های کاری، پاسخ به ایمیل‌ها و نامه‌ها، تلفن‌ها و … می‌باشد. به جرات می‌توان گفت که ارتباط صحیح در طول اجرای پروژه ضامن بقاء و موفقیت هر چه بیشتر آن خواهد بود. در تمامی پروژه‌ها مهم‌ترین فاکتوری که می‌بایست مورد توجه و ارتباط موثر قرار گیرد، وضعیت جاری پروژه می‌باشد. ولی این مورد حداقل فعالیت‌هایی است که در مدیریت ارتباطات می‌بایست به آن پرداخته شود. مدیران پروژه باید توانایی‌های خود را در مدیریت ارتباطات در تمامی اجزاء و جنبه‌های مختلف پروژه نشان دهند. هدف در این دوره تعریف اصول و مبانی اساسی مدیریت پروژه با تمرکز ویژه بر مبحث مدیریت ارتباطات می‌باشد.

پیش نیازهای دوره

این دوره مستلزم گذراندن پیش نیاز خاصی نمی‌باشد.

اهداف آموزشی

در پایان این دوره شرکت کنندگان می‌بایست قادر باشند:

  • با اصول و مبانی اساسی مدیریت ارتباطات آشنا گردند.
  • از اهمیت و نقش مدیریت ارتباطات در موارد مربوط به گزارش‌دهی وضعیت پروژه، تعریف پروژه، ایجاد زمان‌بندی، بودجه‌ریزی و مدیریت موثر آنها، مدیریت ریسک، مدیریت مشکلات و موانع پروژه، مدیریت تغییرات، مدیریت منابع انسانی و نحوه ایجاد و شکل‌دهی برنامه مدیریت ارتباطات پروژه آگاه شوند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

  • مدیران پروژه و اعضای تیم پروژه کارفرمایان، مشتریان و تمامی ذینفعان پروژه

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

  • اصول و مبانی اساسی ارتباطات
  • نحوه مدیریت ارتباطات در طول اجرای پروژه شامل: گزارش‌دهی پروژه، تعریف فعالیت‌ها، مدیریت زمان‌بندی و بودجه‌ریزی پروژه، مدیریت مشکلات و موانع و مدیریت تغییرات پروژه، مدیریت ریسک، مدیریت منابع انسانی و نحوه یکپارچه‌سازی خصوصیات مختلف موارد اشاره شده در برنامه جامع مدیریت ارتباطات

دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره
  • ۱۲ ساعت (۱۲PDU)