ریسک به عنوان مفهومی در شرایط آینده تلقی می‌شود و یا به شرایطی گفته می‌شود که خارج از کنترل افراد تیم پروژه بوده و اگر به وقوع بپیوندد باعث تاثیر مستقیم بر روی پروژه می‌گردد. به بیانی دیگر تعریف مشکل در پروژه به معنی وجود ایرادی در وضعیت جاری پروژه می‌باشد، ریسک مشکل بالقوه‌ای است که احتمال وقوع آن در آینده وجود خواهد داشت. آن دسته از مدیران پروژه‌ای که معمولاً انعطاف بیشتری از خود نشان می‌دهند تلاش می‌کنند که در صورت بروز مشکلات نسبت به برطرف‌سازی آنها اقدام نمایند. اما دسته‌ای دیگر از مدیران پروژه وجود دارند که تلاش می‌کنند زمینه بوجود آمدن مشکلات و ریسک‌های آتی را قبل از وقوع برطرف سازند. بسیاری از مشکلات همیشه جلوتر از زمان رخ خواهند داد. مدیریت ریسک فرآیندی است که تلاش می‌نمایند زمینه بروز مشکلات پروژه را قبل از وقوع آن برطرف ساخته و شانس موفقیت هر چه بیشتر پروژه را فراهم آورد.

پیش نیازهای دوره

 • آشنایی با مبانی اولیه مدیریت پروژه

اهداف آموزشی

 • شناسایی مفاهیم کلی ریسک در زندگی روزمره
 • نحوه شناسایی ریسک‌ها بر اساس جمع‌آوری اطلاعات
 • نحوه تحلیل و آنالیز ریسک‌های موجود و چگونگی تمرکز بر آنها
 • چگونگی ایجاد برنامه پاسخ به ریسک با استفاده از آلترناتیوها و گزینه‌های مختلف
 • نظارت و کنترل بر روی ریسک‌های شناسایی شده و شناسایی مستمر آن دسته از ریسک‌هایی که ممکن است در طول اجرای پروژه به وقوع بپیوندند.

چه کسانی می‌توانند در این دوره شرکت نمایند

 • آن دسته از مدیران پروژه و افراد مرتبط با پروژه که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم در روند ارزیابی و مدیریت ریسک مرتبط هستند.
 • مدیران ارشد سازمان که مسئولیت نظارت بر روند اجرای پروژه را دارند.
 • آن دسته از افراد بدنه کارفرمایی، پیمانکاران جزء، حامیان و ذینفعان پروژه که در جایگاه شناسایی و مدیریت ریسک می‌باشند.

خلاصه‌ای از سرفصل‌های قابل ارائه دوره

 • تعریف و مرور کلیات مرتبط با دانش ریسک پروژه
 • توضیح مفاهیم ریسک، مفروضات، مشکلات و موانع پروژه
 • آشنایی با فرآیند مدیریت ریسک
 • نحوه شناسایی ریسک
 • تحلیل‌های کیفی و کمی در ریسک
 • نحوه ایجاد برنامه پاسخ به ریسک
 • آشنایی با نحوه کنترل ریسک

دوره فوق شامل تمرین‌ها و مطالعه‌های موردی است که در طول اجرای دوره متناسباً ارائه می‌گردد.

مدت برگزاری دوره
 • ۲۰ ساعت (۲۰PDU)