موفقیت هر پروژه صرفه نظر از نتایج مورد انتظار به مهارت‌ها و ویژگی‌های مدیران پروژه مرتبط است. مدیران پروژه نه تنها می‌بایست فرآیندهای مدیریت پروژه را به خوبی پیاده نمایند بلکه می‌بایست در هدایت فرهنگ سازمانی پروژه نیز توانمند بوده و دارای مهارت‌های کافی در مدیریت ارتباطات باشند. شرکت TenStep قادر است مدیران پروژه (کلیه افراد متخصص در حیطه‌های مختلف مدیریت پروژه) حرفه‌ای، ماهر و دارای تخصص مناسب را به سازمان شما معرفی نماید. این افراد در تمامی زمینه‌های تخصصی مدیریت پروژه دارای توانایی بوده و قابلیت ارائه کلیه خدمات مورد نیاز شما را به صورت مقیم دارا می‌باشند. این افراد به تمامی متدولوژی‌ها، فرآیندها و دانش شرکت TenStep مسلط می‌باشند. افراد متخصص مدیریت پروژه ما در تمامی حوزه‌های آن قادر خواهند بود در درون سازمان شما موضوعات تخصصی مدیریت پروژه را به عنوان پرسنل ثابت یا مشاوره بیرونی ارائه نموده و یا مدیریت پروژه‌های عملیاتی شما را بر عهده گیرند.
  • مدیران پروژه شرکت TenStep در مدیریت ارتباطات و تدوین برنامه ارتباطات پروژه بسیار قوی بوده و با استفاده از دانش موجود قادر می‌باشند مدیریت پروژه سازمان شما را به خوبی انجام دهند.
  • مدیران پروژه شرکت TenStep به شما کمک می‌نمایند که نیازهای واقعی ذینفعان پروژه خود را شناسایی نمایید. این افراد می‌توانند در تمامی سطوح سازمان و حتی در بین ذینفعان بیرونی پروژه نیز فعالیت نمایند.
  • مدیران پروژه شرکت TenStep نه تنها به مدیریت پروژه می‌پردازند بلکه نیروهای ستادی مدیریت پروژه را نیز با مفاهیم موجود و تکنیک‌های مدیریت پروژه آشنا می‌نمایند.
  • مدیران پروژه شرکت TenStep در تمامی زمان انجام پروژه چهره واقعی از وضعیت پروژه‌های سازمان شما را به تصویر می‌کشند.

هدف ما موفقیت پروژه شما خواهد بود که این مهم جز با ارزیابی صحیح و واقع بینانه از وضعیت جاری پروژه‌های موجود محقق نخواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. تلفن: ۶۶۵۳۲۰۶۶ و ۶۶۵۲۴۳۷۱، Consulting@TenStep.ir