سمینار متدولوژی مدیریت یکپارچه پروژه، تهران، وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران، آبان ماه ۹۰

در تاریخ ۱۸ آبان ماه سال ۹۰، سمینار نیم روزه‌ای در وزارت نفت جهموری اسلامی ایران، در خصوص متدولوژی یکپارچه مدیریت پروژه TenStep به میزبانی واحد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان (فاوا) برگزار گردید. در این سمینار مدیران و کارشناسان ارشد سازمان از چهار شرکت اصلی وازت نفت حضور به هم رساندند. تمرکز این سمینار بر ضرورت یکپارچگی سامانه‌های فناوری اطلاعات و بهبود نظام مدیریتی پروژه‌ها بود.