یکی از مواردی که می‌تواند بسیار به داوطلبان شرکت در دوره‌های آمادگی برای آزمون‌های حرفه‌ای مدیریت پروژه، کمک نماید، شبیه‌سازی آزمون نهایی می‌باشد. این شبیه‌سازها به کاربران اجازه آن را می‌دهند، که بارها و بارها شرایط آزمون واقعی را شبیه‌سازی کرده و به سوالات پاسخ دهند.

در صورتیکه شرکت‌کنندگان به سوالات پاسخ اشتباه دهند، شبیه‌ساز پاسخ مناسب و به همراه بازخورد مورد نظر را ارائه می‌دهد. نمودار گرافیکی از آخرین وضعیت نمره فرد می‌تواند وی را به صورت کامل برای آزمون نهایی آماده کند.

با استفاده از شبیه‌سازهای آزمون، استرس آزمون به کلی از بین خواهد رفت.

PMP-CAPMPMP/CAPM

(,IPMA (level D,C,BIPMA-(Levels)

PRINCE-2PRINCE 2 Foundation

کارکردهای چندگانه شبیه‌سازها

سمیلاتورهای شبیه‌ساز دارای کارکردهای متنوعی می‌باشند.

آموزش و مرور

سوالات مندرج در این شبیه‌سازها طوری طراحی شده‌اند که دارای بار آموزشی می‌باشند. کاربران می‌توانند سوالاتی را که پاسخ به آنها برایشان مشکل است بارها مرور نمایند.

ارزیابی

با استفاده از نمراتی که هر فرد در هر آزمون کسب می‌نماید، می‌تواند سطح دانش خود را ارزیابی نماید.

مقایسه پیشرفت
هر فرد بر اساس آزمون‌های متنوعی که شرکت می‌نماید، قادر خواهد بود، میزان پیشرفت خود را بر اساس حیطه‌های مختلف دانش و به صورت نمودارهای گرافیکی ارزیابی نماید.
Simulator دسترسی به دمو مدل بانک سوال امتحان جامع ساعت آموزش مدت دسترسی قیمت
CAPM/PMP Exam Simulator demoiconlarge آموزش، مرور، شبیه‌سازی بیش از ۱۰۰۰ ۲۰۰ سوال ۲۰ ساعت ۴ ماه ۱۴۷ یورو
PRINCE 2 EXAM Simiulator demoiconlarge آموزش، مرور، شبیه‌سازی بیش از ۷۰۰ ۷۵ سوال ۱۰ ساعت ۲ ماه ۱۴۷ یورو
IPMA ICB Exam Simulator demoiconlarge آموزش، مرور، شبیه‌سازی بیش از ۳۶۰ ۱۱۰ سوال ۱۰ ساعت ۴ ماه ۱۴۷ یورو