تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۱۰/۱۵

تغییر نحوه تمدید مدارک حرفه‌ای موسسه مدیریت پروژه (PMI) پس از ۱ دسامبر ۲۰۱۵

افرادی که مدارک حرفه‌ای موسسه (PMI) را اخذ نموده‌اند (مانند PfMP، PgMP، PMP و …)، می‌بایست بر اساس شرایط نگهداری از مدارک این موسسه، در مدت سه سال پس از اخذ هر مدرک یک سری امتیاز آموزشی مورد تایید PMI که PDU نام دارد را با توجه نیاز آموزشی هر مدرک اخذ نمایند و به این موسسه گزارش دهند. نام این الزامات در موسسه PMI، برنامه PMI’s Continuing Certification Requirements می‌باشد که به اختصار CCR نام دارد. که در فایل پیوست به تشریح شرایط جدید این الزامات پرداخته شده است.

برای دریافت شرایط جدید تمدید مدارک حرفه‌ای موسسه مدیریت پروژه آمریکا (PMI) اینجا کلیک کنید.