تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۴/۰۹

استقرار نظام جامع مدیریت پروژه در شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحت لیسانس TenStep

شرکت TenStep ایران به عنوان مشاور متخصص در زمینه استقرار نظام جامع مدیریت پروژه شرکت آب و فاضلاب استان هرمزگان انتخاب گردید. در این طرح ارتقاء یکساله که در حوزه‌های مختلفی تدوین شده است، فرآیندها و متدولوژی‌های مدیریت پروژه و سیستم اطلاعات جامع مدیریت پروژه در چند پروژه پایلوت شرکت آب و فاصلاب استان هرمزگان پیاده‌سازی خواهد شد.