تاریخ انتشار خبر: ۹۴/۰۴/۰۹

استقرار نظام جامع مدیریت ریسک در پل کابلی سه بلوطک سد کارون سه تحت لیسانس TenStep

شرکت TenStep ایران به عنوان مشاور متخصص مدیریت ریسک جهت استقرار فرآیندهای مدیریت ریسک پروژه پل کابلی سه بلوک بر روی سد کارون سه انتخاب گردید. این پروژه که یکی از پروژه‌های مهم شرکت آب نیرو می‌باشد، دارای ویژگی‌هایی است که نیازمند برخورداری از فرآیندهای پییچیده و منظم مدیریت ریسک می‌باشد. در این پروژه متخصصان حرفه‌ای مدیریت ریسک شرکت TenStep ایران که اکثراً دارای گواهینامه حرفه‌ای مدیریت ریسک (RMP) هستند، تلاش می‌کنند ریسک‌های پروژه را به حداقل رسانده و از وقوع آنها از جلوگیری کنند.